Zelfrijdende auto’s en verkeersopstoppingen

Zelfrijdende auto’s en verkeersopstoppingen

De automotive industrie moet samenwerken om verkeersopstoppingen door zelfrijdende auto’s te voorkomen, zo blijkt uit een whitepaper van HERE en SBD.

HERE is aanbieder van locatie cloud-diensten en levert real-time locatie-informatie, toepassingen en producten aan consumenten, voertuigen, bedrijven en steden. HERE wordt ondersteund door een consortium van autofabrikanten. SBD is een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau dat helpt om zakelijke beslissingen over nieuwe automobile technologieën te nemen. De aanbieder van locatie cloud-diensten en het analistenbureau onderzochten de impact die geavanceerdere voertuigautomatisering en de opkomst van zelfrijdende voertuigen zal hebben op verkeersopstoppingen. Daarnaast beschrijven ze hoe de auto-industrie de ingewikkelde situaties kunnen oplossen die ontstaan vanwege de combinatie van traditionele en zelfrijdende auto’s op de middellange termijn.

Naadloze overgang creëren

HERE en SBD concluderen dat hogere niveaus van voertuigautomatisering in de nabije toekomst voor meer verkeersopstoppingen zullen zorgen, tenzij spelers in de auto-industrie intensiever gaan samenwerken om een naadloze overgang te creëren. “Autonome auto’s hebben de potentie om op lange termijn een revolutie in mobiliteit teweeg te brengen en om de veiligheid van onze wegen radicaal te verbeteren. De weg naar een volledig autonome auto zit echter vol kuilen, die op korte termijn tot ongemak kunnen leiden op onverwachte manieren. De auto-industrie en wegbeheerders zullen zorgvuldig moeten samenwerken om rond deze kuilen te kunnen navigeren en zo het vertrouwen van de consument te winnen en om te profiteren van de maatschappelijke voordelen van deze nieuwe technologie”, zegt co-auteur Andrew Hart van SBD. Volgens de auteurs zijn er twee belangrijke factoren die zullen bepalen hoe de opkomst van geautomatiseerde voertuigen het ontstaan van verkeersopstoppingen gaan beïnvloeden. De eerste factor betreft het niveau van voertuigautomatisering. De tweede factor houdt de acceptatie van voertuigautomatisering door automobilisten in.

Hoger automatiseringsniveau, meer verkeersopstoppingen

Terwijl basisniveaus van automatisering een kleine, positieve invloed kunnen hebben op het verminderen van verkeersopstoppingen, kunnen hogere automatiseringsniveaus juist voor meer verkeersopstoppingen zorgen wanneer weinig automobilisten hier gebruik van maken. De auteurs zijn van mening dat de toename van verkeersopstoppingen tijdens deze overgangsfase kan worden teruggedrongen. Dit is mogelijk wanneer de auto-industrie afstapt van een aanpak waarbij iedere auto alleen verantwoordelijk is voor zichzelf. Er zal een verschuiving plaats moeten vinden naar een intensievere samenwerking tussen zelfrijdende auto’s. Dit vereist formele inspanningen die een einde maken aan losstaande silo’s van informatie en die de uitwisseling van informatie tussen voertuigen, het wegennetwerk en infrastructuur mogelijk maken met gemeentelijke, provinciale en nationale vervoersinstanties. “De gecombineerde kracht van voertuig- en weg-sensordata, zelfrijdende voertuigen en geavanceerde real-time locatiediensten zullen uiteindelijk leiden tot minder verkeersopstoppingen”, aldus Carrie Cox van HERE, co-auteur. “Als auto-industrie moeten we daarom met een antwoord komen op de vraag wat er precies nodig is om dit te bereiken en hoe we de daarvoor benodigde grootschalige, digitale infrastructuur moeten inrichten. Spelers in de auto-industrie moeten intensiever gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat automobilisten en wegbeheerders het tijdperk van geautomatiseerde voertuigen probleemloos kunnen ingaan.”

De controle overlaten

De wegen zullen niet van de een op de andere dag met zelfrijdende auto’s zijn gevuld. Het niveau van voertuigautomatisering zal daarentegen worden opgevoerd. Volgens SBD zullen er in 2016 in Europa, de Verenigde Staten en China elf miljoen auto’s worden verkocht met rijhulpsystemen zoals adaptive cruise control, een automatische noodrem en systemen die het ongewild verlaten van de rijstrook voorkomen. Autofabrikanten hebben bekendgemaakt dat er vanaf 2020 een nieuwe generatie van autonome voertuigen wordt geïntroduceerd met een automatiseringsniveau van vier of vijf op een schaal van vijf, zodat bestuurders de controle aan hun voertuig kunnen overlaten.

Website HERE SBD

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top