Zeeuwse gemeenten kiezen voor samenwerking kabels en leidingen

Zeeuwse gemeenten kiezen voor samenwerking kabels en leidingen

Per 1 oktober 2016 gebruiken alle dertien Zeeuwse gemeenten het MOOR Platform voor het registreren van graafvergunningen en breekmeldingen voor werkzaamheden aan kabels en leidingen.

De Zeeuwse gemeenten kiezen hiermee als collectief voor een uniforme werkwijze.

Uniforme manier van werken

Voor het hebben en houden van kabels en leidingen in gemeentegrond hadden de Zeeuwse gemeenten verschillende regels en afspraken met de diverse netbeheerders. Deze afspraken verschilden per gemeente en zelfs binnen de gemeenten waren er nog verschillen tussen de diverse netbeheerders. Vanuit zowel de dertien gemeenten in Zeeland als de netbeheerders Delta en Volker Wessels Telecom kwam dan ook de wens om de processen, rondom het aanvragen van vergunningen en het indienen van graafmeldingen, te stroomlijnen en nog meer uniform te maken. Met de realisatie van de AVOI Zeeuwse gemeenten (algemene verordening ondergrondse infrastructuren) en het in gebruik nemen van het Handboek Kabels en Leidingen werd hiervoor in 2014 een eerste grote stap gezet. Ronny Bracke van de Gemeente Terneuzen: “In 2012 hebben de Zeeuwse gemeenten besloten om een gezamenlijke verordening en handboek kabels en leidingen op te gaan stellen voor ondergrondse infrastructuren en het harmoniseren van de tarieven. Hiervoor is een projectgroep met deelnemers uit vijf gemeenten samengesteld, die aan de slag is gegaan. Dat kostte, in verband met de benodigde afstemming, best even tijd en moeite om alle 13 gemeenten spreekwoordelijk ‘in de kruiwagen te houden’, maar in 2014 was de eenduidige werkwijze een feit”.

Het belang van samenwerken

De uniforme manier van werken toonde aan dat goede samenwerking in het belang is van alle partijen; gemeenten, nutsbedrijven en aannemers. Om deze samenwerking verder te optimaliseren, nodigden de Zeeuwse gemeenten vervolgens meerdere partijen uit om een digitaal registratiesysteem te demonstreren voor het regisseren van het hele ‘kabels- en leidingen ketenproces’. Na een zorgvuldige afweging werd in juni 2016 het MOOR Platform geselecteerd. “Met meer dan 200 aangesloten gemeenten heeft MOOR zeer ruime ervaring op het gebied van kabels en leidingen, zowel bij gemeenten als bij de netbeheerders. Hierdoor blijft de uniforme en eenduidige werkwijze voor alle Zeeuwse gemeenten behouden”, aldus Bracke.

Aansluiting op landelijk MOOR Platform

PSMS B.V., de leverancier van het MOOR Platform, stond voor de taak om binnen drie maanden het MOOR Platform operationeel te krijgen in de dertien gemeenten. In vier opeenvolgende clusters werden de Zeeuwse gemeenten aangesloten op MOOR en werd ook netbeheerder Delta geïnformeerd. Onderdeel hiervan betrof het trainen van zo’n zestig medewerkers van Delta. Samen met de medewerkers van alle gemeenten, zijn er in totaal ruim tweehonderd personen in deze periode geïnformeerd over en getraind in het gebruik van MOOR. Commercieel Directeur Ed Schravesande: “Met het MOOR Platform hebben de Zeeuwse gemeenten gekozen voor een efficiënt en gebruiksvriendelijk regiesysteem voor de kabels en leidingen keten, waarmee zij tevens aansluiten bij een werkwijze die door de markt als standaard wordt gezien. Wij zijn trots op het verkrijgen van de opdracht voor de levering van het MOOR Platform en zien uit naar een succesvolle samenwerking met alle dertien Zeeuwse gemeenten”.

Website MOOR Platform

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top