Witteveen+Bos krijgt nieuwe directeur

Witteveen+Bos krijgt nieuwe directeur

Stephan van der Biezen voorgedragen als opvolger van Henk Nieboer

De directie van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos maakte op 16 februari 2017, tijdens een bijeenkomst voor alle medewerkers, bekend dat zij ir. S.C. (Stephan) van der Biezen voordraagt als nieuwe directeur van Witteveen+Bos. Stephan volgt ir. H.E. (Henk) Nieboer op, die sinds 12 april 2006 lid is van de directie. De benoeming vindt plaats tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 5 april 2017.

 

Bij Witteveen+Bos is statutair vastgelegd dat directieleden in het jaar waarin zij 55 worden, terugtreden uit de directie. Dit is gebaseerd op de vitaliteitscurve voor directeuren van dr.ir. A. Twijnstra. Witteveen+Bos past deze regel sinds 1992 toe.

 

De huidige directie, bestaande uit algemeen directeur ir. C.M. (Karin) Sluis (52) en directeur Henk Nieboer (55), heeft na consultatie van de senior partners en Raad van Commissarissen van Witteveen+Bos besloten om Stephan van der Biezen voor te dragen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 5 april aanstaande wordt aan de aandeelhouders van Witteveen+Bos gevraagd in te stemmen met dit voorstel. Witteveen+Bos staat bekend om haar unieke participatiesysteem (1992), waarbij de medewerkers 100 % van de aandelen in hun bezit hebben.

 

Stephan van der Biezen (1970) heeft civiele techniek en kustwaterbouw aan de TU Delft gestudeerd en begon daar zijn loopbaan bij de onderzoeksgroep Waterbouw. In 1998 trad hij in dienst van Witteveen+Bos waar hij al snel betrokken raakte bij waterbouwprojecten in Kazachstan. In 2007 ging hij leiding geven aan de product-marktcombinatie (PMC) Kusten, rivieren en landaanwinning. Als PMC-leider was hij onder andere betrokken bij de Tweede Maasvlakte, de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en het Deltaplan voor Bangladesh. Hij heeft zich daarnaast namens NLingenieurs ingezet voor samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en adviesbureaus op het gebied van kennis en innovatie.

 

‘De wereld staat voor uitdagende opgaven ten gevolge van klimaatverandering, bevolkingsgroei en verstedelijking. Ingenieurs leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van deze vraagstukken en zorgen voor een gezonde en veilige omgeving nu en in de toekomst’, aldus Stephan van der Biezen. ‘Witteveen+Bos heeft op basis van Nederlandse kennis de afgelopen jaren snel kunnen internationaliseren. Wij zetten nu in op wereldwijde samenwerking en vernieuwing van onze producten. Digitale ontwikkelingen zoals het gebruik van Virtual Reality en data mining bieden daarvoor heel veel mogelijkheden. Dan kunnen we in elk project maximale maatschappelijke waarde bieden en onze opdrachtgevers wereldwijd het beste helpen.’

 

Henk Nieboer blijft werkzaam bij Witteveen+Bos en zal zich onder andere richten op de verdere integratie van de activiteiten in België. Verder blijft hij twee dagen per week werkzaam als directeur van de stichting Ecoshape.

Witteveen+Bos
Van links naar rechts: Henk NIeboer, Karin Sluis, Stephan van der Biezen

Website Witteveen+Bos

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top