Witteveen+Bos tekent Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Witteveen+Bos tekent Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Op dinsdag 17 januari ondertekende algemeen directeur Karin Sluis namens Witteveen+Bos de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. De ondertekening vond plaats bij de opening van de InfraTech-beurs in Rotterdam. Met het ondertekenen van deze Green Deal gaat Witteveen+Bos de verplichting aan om niet alleen als lid van NLingenieurs, maar ook als individueel bureau een substantiële bijdrage te leveren aan duurzame innovatie in de sector.

Duurzaam GWW 2.0 is een vervolg op de bestaande Green Deal Duurzaam GWW. Nieuw is dat convenantpartners actieplannen aan hun handtekening moeten koppelen en concreet moeten aangeven hoe zij gaan zorgen dat de Aanpak Duurzaam GWW in zoveel mogelijk projecten wordt toegepast. Duurzaam GWW 2.0 heeft daarmee een minder vrijblijvend karakter. “Wij willen maatschappelijke waarde leveren in projecten. Hiervoor passen wij duurzame ontwerpprincipes toe in onze projecten, die gebaseerd zijn op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN)”, aldus Karin Sluis. “De Aanpak Duurzaam GWW sluit goed aan op deze duurzame ontwerpprincipes. Het helpt ons om duurzaamheid in projecten daadwerkelijk vorm te geven.” Naast Witteveen+Bos en andere adviesbureaus tekenen ook opdrachtgevers van de Rijksoverheid, ProRail, provincies, gemeenten en waterschappen, bouwbedrijven en brancheorganisaties.

Duurzaam GWW

Overheids- en marktpartijen namen in 2009 het initiatief om samen een aanpak voor Duurzaam Inkopen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW)-sector te ontwikkelen. Zo kon worden voorkomen dat iedere partij eigen instrumenten ging ontwikkelen en konden kansen voor duurzaamheid en innovatie beter worden benut. Het resultaat was een proces- en projectmanagementaanpak met de naam ‘Aanpak Duurzaam GWW’. De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege planfase. Het meewegen van duurzaamheidsaspecten in alle fasen van een project draait om het formuleren, vastleggen en uitvoeren van ambities en deze door geven naar de volgende projectfase.

Binnen de Aanpak Duurzaam GWW bestaan diverse instrumenten om dit te realiseren, zoals de Omgevingswijzer, het Ambitieweb en in de aanbestedingsfase de CO2-prestatieladder en DuboCalc. De instrumenten maken duurzaamheid op verschillende thema’s inzichtelijk en geven houvast bij een gestructureerde discussie met belanghebbenden. Met de Aanpak Duurzaam GWW is het plakken van duurzame ‘gadgets’ op een gangbaar project dan ook verleden tijd. Het gaat erom structureel te onderzoeken hoe energiebesparing, leefbaarheid, beperking van materialen en grondstoffen en circulaire economie in een project kunnen worden gerealiseerd.

Succesvolle toepassing

De Aanpak Duurzaam GWW is door Witteveen+Bos in meerdere projecten toegepast. Uit de praktijk blijkt dat het beste effect kan worden bereikt wanneer vanaf het begin van het project relevante duurzaamheidthema’s worden meegenomen. De inzet van de Aanpak heeft onder andere geleid tot onderzoek naar energieterugwinning door turbinerende spuipompen bij de Afsluitdijk en het maken van een CO2-afweging in alle ontwerpstappen bij het project A9. Witteveen+Bos wil de Aanpak Duurzaam GWW in zoveel mogelijk projecten concreet toepassen.

Website Witteveen+Bos

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top