Wijziging drone regeling ROC-houders

Wijziging drone regeling ROC-houders

Begin oktober 2017 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de wijziging van de regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen getekend.

Branchepartijen hebben hier samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan gewerkt.

De regeling in het kort

Voor ROC-houders is de nieuwe regeling per 7 oktober 2017 van kracht. Dit zijn in het kort de veranderingen:

  •  NOTAM-plicht vervalt, behalve in laagvlieggebieden
  •  Afstand criteria worden aangepast voor ROC-houders
  • Voor ROC-Light verandert er niets, het wordt alleen duidelijker omschreven
  • Er zijn meer uitzonderingen voor het vliegen in het CTR

Vluchtvoorbereiding

Veel veranderingen hebben betrekking op de vluchtvoorbereiding en de vluchtuitvoering. In de voorbereiding hoeft er geen bericht meer gestuurd te worden naar de Burgermeester en ook niet meer naar ILenT. Tevens vervalt het uitgeven van de NOTAM, tenzij de vlucht plaatsvindt in een militair laagvlieggebied. Verder verandert de standaard minimale afstand tot het te inspecteren bouwwerk voor multirotors lichter dan 25 kilogram naar 25 meter in plaats van de huidige 150 meter. Dit staat los van de specifieke ontheffing om dichterbij te vliegen als daarvoor een goedgekeurde procedure in het operationeel handboek staat.

Drone
Foto ©Geodirect

Hoger vliegen bij inspecties

Tevens behelst de verandering dat er, met behoud van alle andere voorwaarden (LVNL-procedure, tweezijdig radiocontact en goedgekeurde mode-S transponder), in de ‘buitenste onderste’ (standaard <150 voet) straks ook rond het te inspecteren object hoger gevlogen mag worden, namelijk 5 meter boven het hoogste punt als de drone niet verder dan 25 meter van het object af vliegt.

Website Overheid | Officiële Bekendmakingen
Website ministerie van IenM | Inspectie van de Leefomgeving en Transport

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top