What the hack, cybersecurity in de bouw en GWW

What the hack, cybersecurity in de bouw en GWW

Bewustwording en voorbereiding essentieel

ICT speelt een steeds grotere rol in de bouw en GWW, waardoor zowel productieprocessen als projecten er afhankelijker van worden. Elke ICT-toepassing is echter kwetsbaar voor cyberaanvallen, met mogelijk disruptieve gevolgen. Tijdens het virtuele Stumico-event ‘What the hack’ werd duidelijk welke gevaren er allemaal op de loer liggen en hoe organisaties zich daartegen kunnen beschermen. Als praktijkvoorbeeld is onder andere het calamiteitenplan cybercrisis van Rijkswaterstaat gepresenteerd.

Door de redactie

Ethisch hacker en cyberrisico-analist van WeSecureIT Wouter Parent (rechts), vertelde als gastexpert hoe hackers denken en werken.

Volgens Wouter Parent, ethisch hacker en cyberrisico-analist van WeSecureIT, is het niet een kwestie van of we gehackt kunnen worden, maar wanneer en hoe groot de gevolgen zijn. Hij vertelde als eerste gastexpert hoe hackers denken en werken, en hoe ransomware, phishing, voice phising (ook wel vishing genoemd) en CEO-fraude werken. Uit de cyberaanval die logistiek dienstverlener Maersk in Rotterdam ruim tweehonderd miljoen euro heeft gekost, wordt duidelijk dat de impact groot kan zijn. Ook de aanvallen op de Universiteit Maastricht en gemeente Hof van Twente zijn bekende succesvoorbeelden. Verder toonde het stilleggen van oliepijpleidingen in de VS aan dat ook goed beveiligde infrastructuur kwetsbaar is voor een cyberaanval. Behalve hackers die uit financiële motieven bedrijven en invloedrijke mensen afpersen, zijn er volgens Parent ook hackers in overheidsdienst die kwetsbaarheden in andere landen proberen te vinden en te misbruiken. Daarom is niet alleen preventie belangrijk, maar ook de wijze waarop een organisatie en haar medewerkers omgaan met een cyberaanval. Een belangrijk advies voor betere preventie en verdediging is het vergroten van ieders bewustzijn en alertheid dat een cyberaanval kan plaatsvinden en wat de mogelijke gevolgen zijn.

Risicoanalyse
Parent verhoogde het bewustzijn voor cyberaanvallen bij alle deelnemende Stumico-leden met praktische voorbeelden. Bijvoorbeeld de cyberrisico’s gerelateerd aan thuiswerken en het toenemend gebruik van (gratis) cloudservices. Providers die grote hoeveelheden data voor klanten beheren, denk aan Dropbox en e-maildiensten, maar ook WeTransfer, zijn vanzelfsprekend interessante doelwitten voor hackers. Zeker als deze diensten via een gratis account worden gebruikt, moet men zichzelf afvragen wat daartegenover staat. Datzelfde geldt voor alle gratis toegankelijke wifi-netwerken.

Een tweede belangrijk advies is een risicoanalyse te maken van welke onderdelen van de ICT-infrastuctuur welke kwetsbaarheden kunnen hebben en hoe deze zo goed mogelijk te beschermen. Bijvoorbeeld door beveiligde VPN-verbindingen, multi-factor authenticatie en encryptietechnieken te gebruiken. Weeg bij de risicoanalyse ook af wat de kosten zijn voor meer beveiliging versus de mogelijke schade van een cyberaanval of datadiefstal. Uit het recente nieuws dat de FBI bijna 64 van de 75 betaalde bitcoins aan losgeld voor de cyberaanval op Colonial Pipeline weer heeft teruggepakt, blijkt dat (ethische) hackers tot veel in staat zijn.

Maakindustrie en bouwsector
De tweede gastexpert was Liesbeth Holterman, strategisch adviseur cybersecurity centrum maakindustrie van Novel-T. Zij belichtte cybersecurity vanuit het perspectief van de maakindustrie en de bouw, en deelde de resultaten van een onderzoek onder veertig bedrijven in Overijssel. Daaruit blijkt het volgende:

  • ICT-beheer is vaak uitbesteed.
  • Patchen blijft een aandachtspunt.
  • Back-up wordt vaak vergeten.
  • De digitalisering van de productieomgeving staat nog in de kinderschoenen.
  • Opportunistische aanvallen leiden tot incidenten.
  • Er zijn weinig afspraken in de supply chain.

Verder blijft ondanks alle investeringen in security-oplossingen de mens nog vaak een zwakke schakel. Daarom pleit Holterman voor training van de medewerkers, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, het delen van ervaringen met elkaar en meer afstemming in de keten en in bouwteams.

Rijkswaterstaat heeft als grote organisatie uiteraard een calamiteitenplan cybercrisis en scenario’s om mogelijke oorzaken, bronnen, geraakte systemen en infrastructuur te analyseren.

Crisismanagement Rijkswaterstaat
Als laatste expert vertelde Tessa Mulders, adviseur crisismanagement bij Rijkswaterstaat, hoe haar werkgever omgaat met een cybercrisis. Crisismanagement is bij Rijkswaterstaat de taak van een landelijke afdeling die onder Verkeer- en Watermanagement valt, met accounthouders die deel uitmaken van het landelijke onderdeel Centrale Informatie Voorziening (CIV). Rijkswaterstaat heeft uiteraard een calamiteitenplan cybercrisis en scenario’s om mogelijke oorzaken, bronnen, geraakte systemen en infrastructuur te analyseren. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen niet-moedwillig technisch of menselijk falen en moedwillige hacks, spionage en terrorisme. Als er een calamiteit gebeurt, wordt dat gemeld door het Security Operations Center van de Centrale Informatie Voorziening, dat de infrastructuur monitort. Vervolgens komt dan afhankelijk van allerlei criteria het Computer Emergency Response Team (CERT) en een crisisteam CIV in actie. Indien nodig wordt daarna in een 2de fase opgeschaald naar een landelijk Crisisteam Rijkswaterstaat (CT RWS) en in een 3de fase naar een Corporate Crisisteam (CCT). Hoewel ook bij Rijkswaterstaat een cyberaanval niet altijd te voorkomen is, zijn ze er goed op voorbereid!

Website Stumico

Website WeSecureIt

Website Novel-T

Website NCSC

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top