Werken met sensordata

Werken met sensordata

Het Platform Making Sense for Society organiseert een middagsymposium over sensordata op 29 juni 2017, van 13:00 – 16:15 uur bij het LEF Center, Griffioenlaan 2 in Utrecht.

Wat doen verschillende organisaties binnen de overheid met sensordata? Welke ontwikkelingen zien zij en welke ambities hebben ze?

Pitches

In korte pitches duiken de deelnemers in de wereld van sensoren en data bij Rijkswaterstaat, RIVM, CBS en NDW. In een paneldiscussie worden zij bevraagd op do’s en don’ts. Na een korte pauze belichten Geonovum, PDOK/Kadaster en gemeente Eindhoven de generieke onderwerpen registratie, standaardisatie en ethiek. Wat speelt er op dit vlak en welke kansen liggen er?

Programma

 • Welkom
 • Het nieuwe meten – RIVM/Smart Emissions
 • Verzamelen van sensordata – RWS datalab
 • Realtime verwerken van sensordata – CBS
 • Omgaan met Big Data – Ministerie IenM Innovatie
 • Discussie
 • Pauze
 • Kenbaar maken van sensoren – PDOK
 • Sensoren in standaarden – Geonovum
 • Privacy en ethiek – Eindhoven/Amsterdam
 • Discussie
 • Afsluiting

Website Geonovum

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top