Werkafspraak Panden en OverigeBouwwerken in de BGT door BAG 2.0

Werkafspraak Panden en OverigeBouwwerken in de BGT door BAG 2.0

Om informatieverlies als gevolg van BAG 2.0 op te vangen, is er een werkafspraak opgesteld over hoe om te gaan met Panden en OverigeBouwwerken in de BGT.

In het kader van de herziening van de wet- en regelgeving voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (ook wel ‘BAG 2.0’ genoemd) treedt per 1 juli 2018 een nieuwe Catalogus BAG (2018) in werking. In deze Catalogus zijn de afbakeningsregels aangescherpt en zijn er zoveel mogelijk uitzonderingen geschrapt op de reguliere regels (zoals beschreven in het Objectenhandboek BAG). Als gevolg daarvan zullen bepaalde objecten die voorheen niet als Pand werden afgebakend met ingang van BAG 2.0 wèl als Pand worden opgenomen in de BAG. Bijvoorbeeld een bunker of windturbine.

In de BGT niet herkenbaar

Op het moment dat deze bouwwerken in de BAG worden omgezet naar panden, treedt informatieverlies voor gebruikers op. Zo haalt de Basisregistratie Grootschalige Topografie gegevens over panden op uit de BAG. Echter, door het ontbreken van een typering van het pand, is een windturbine in de BGT niet als zodanig herkenbaar. Een typering voor panden ontbreekt in de BGT. In een volgende versie van BGT|IMGeo wordt de typering van panden mogelijk toegevoegd aan het model. Echter, deze versie van IMGeo is niet vóór de inwerkingtreding van BAG 2.0 (1 juli 2018) gerealiseerd.

https://docs.geostandaarden.nl/bgt/vv-wa-IMGeo-20180701
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo/werkafspraken-bgtimgeo

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top