Welke duurzame energiebronnen kunnen in Nederland gebruikt worden?

Welke duurzame energiebronnen kunnen in Nederland gebruikt worden?

Als je smartphone leeg is dan hoef je de oplader maar in een stopcontact te steken om het op te laden. Dit zien we als heel gewoon, maar eigenlijk is dat helemaal niet het geval. 

 

Stroom kan altijd uit het stopcontact komen, maar het kan natuurlijk op veel verschillende manieren opgewekt worden. Dit is het geval aangezien er diverse energiebronnen zijn. Tegenwoordig wordt hierbij steeds vaker gekozen voor een duurzame bron door een Nederlandse energiemaatschappij. Traditionele bronnen van energie, zoals bijvoorbeeld gas, kolen en olie, worden nog altijd wel gebruikt, maar de Nederlandse overheid wil hier zo snel mogelijk verandering in brengen. Je stroom en gas vergelijken is overigens zeker aan te raden, ook omdat je hierbij kunt kijken naar groene energiebronnen zoals de voorbeelden hieronder. 

Zonne-energie
In Nederland is zonne-energie heel erg interessant, terwijl er natuurlijk niet extreem veel zon te vinden is in ons land. Alsnog werkt het als duurzame energiebron goed. Hierdoor gaan niet alleen steeds meer bedrijven zonne-energie opwekken en gebruiken, maar ook zeker huishoudens. In principe in elke wijk in Nederland zie je wel een woning met zonnepanelen op het dak bijvoorbeeld. Met behulp van zulke panelen kun je dus zonlicht opwekken om energie op te wekken. Daarnaast kan het ook in combinatie met een zonneboiler gebruikt worden. Op deze manier kun je op een duurzame manier warm water produceren. 

Windenergie
In Nederland kunnen we dan misschien niet veel genieten van de zon, wind hebben we wel genoeg in ons land. Daarom is windenergie een extreem interessante energiebron voor Nederlanders. Je ziet dan ook al veel windmolens in ons land. Bijvoorbeeld langs snelwegen en op grote weilanden, maar ook in de Waddenzee zijn al veel windmolens geplaatst door het kabinet. Bovendien komen er steeds meer windparken op zee bij. Dergelijke projecten werken nou eenmaal heel goed voor Nederland. Dit komt ook zeker doordat de technologie steeds beter werkt. Tegenwoordig kan een moderne windmolen net zoveel stroom opwekken als een heel windpark van 25 turbines van 25 jaar geleden. 

Biomassa
Daarnaast kan er ook biomassa gebruikt worden als duurzame energiebron. Dit is organisch materiaal waaronder hout, maar ook groente-, tuin- en fruitafval wordt gezien als biomassa. Hieruit kan energie opgewekt worden, wat dus geldt als duurzame energie. Dit is het geval omdat de CO2 die bij de verbranding verdwijnt in de atmosfeer, maar daarvoor is opgenomen uit de atmosfeer tijdens de groei van de bomen en/of planten. Er is dus sprake van een gesloten CO2 kring. Er zijn nog meer manieren om elektriciteit te halen uit biomassa. Dit kan bijvoorbeeld met afvalhout dat verbrand wordt in speciale biomassacentrales, maar ook met houtkorrels uit geperste zaagsel die verbrand worden in kolencentrales. Ook huishoudelijk afval kan verbrand worden in installaties voor biomassa. Ongeveer de helft van de elektriciteit die hiermee wordt opgewekt is afkomstig uit organisch materiaal. Groen gas kan worden gecreëerd door mest en andere reststromen te vergisten. Er zal dan methaangas ontstaan, wat opgewerkt wordt tot de gewenste samensmelting. Dit is nodig om het gas via het gasnet te distribueren. Uit mestvergisting kan daarnaast ook gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit. 

Waterenergie
In Nederland wordt ook waterenergie gebruikt als duurzame energiebron, al wordt dit met name geïmporteerd uit andere Europese landen. Waterkracht wordt door een turbine gebruikt als energiebron. Het stromende water zal de schoepen van de turbine laten draaien. De turbine wekt dan juist elektrische stroom op, wat een dynamo van een fiets bijvoorbeeld ook doet. Op deze manier zal er waterenergie ontstaan, wat dus eigenlijk puur komt doordat stromend water zo ontzettend veel kracht heeft.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top