WebGIS Publisher ingezet voor BodemRisicoKaart en RI&E Inspectietool

WebGIS Publisher ingezet voor BodemRisicoKaart en RI&E Inspectietool

In de voorbereiding van graafwerk is veel informatie nodig; vaak uit verschillende bronnen. De Bodemrisicokaart van Stantec, op basis van Nieuwland’s WebGIS Publisher, geeft landsdekkend een inschatting van het risico op bodemverontreiniging en explosieven (NGE) en toont de archeologische beperkingen. 

Bij kortcyclische onderhouds-, installatie- en storingswerkzaamheden hebben grondroerders geen tijd voor vooronderzoek. In de mobiele Bodemrisicokaart App is de benodigde (openbare) informatie beschikbaar voor een betrouwbare inschatting. Hier kunnen bedrijven snel en in het veld de veiligheidsklasse van de bodem zien. Via een klik op de kaart wordt direct de veiligheidsklasse getoond en heeft de gebruiker de mogelijkheid om een overzichtelijk rapport te downloaden. Ook in de voorbereiding van grootschaliger graafwerkzaamheden is de Bodemrisicokaart inzetbaar voor een risicoanalyse. Zo voorkomt u het tijdverlies van het raadplegen en interpreteren van talloze informatiebronnen.

RI&E Inspectietool
Stantec heeft met WebGIS Publisher een online platform ontwikkeld voor het opstellen van risico-inventarisaties voor een groot industrieel bedrijf in de Botlek-regio. Momenteel wordt een pilot uitgevoerd om met behulp van de WebGIS App offline ruimtelijke inspecties uit te voeren. Met behulp van een interactieve kaart tekent men de locatie van het geïnspecteerde object in en kan men via overzichtelijke formulieren gegevens invoeren en foto’s uploaden. De RI&E-score en maatregelen worden direct doorberekend en helder gevisualiseerd in een interactieve kaart die voor alle stakeholders te benaderen is.

 

Website Stantec

Website Nieuwland Geo

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top