Waterstandaard als eerste in Stelselcatalogus Omgevingswet

Waterstandaard als eerste in Stelselcatalogus Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet stelt een eerste stuk van het digitaal stelsel Omgevingswet beschikbaar: de Stelselcatalogus Omgevingswet. Iedereen kan de Stelselcatalogus raadplegen en gebruiken, maar de waterbeheerders hebben de primeur. De begrippen uit hun standaard begrippenlijst (vanuit de Aquo standaard) zijn opgenomen in de Stelselcatalogus en het beheer van die begrippen is geregeld. Aquo is de uniforme taal voor de uitwisseling van gegevens binnen de watersector.

Een opengeslagen boek waaruit symbolisch allemaal enen en nullen komenDe Stelselcatalogus Omgevingswet bevat informatie over welke gegevens er in het digitale stelsel voor de Omgevingswet beschikbaar zijn en wat deze gegevens betekenen. Denk dan aan begrippen en verwijzingen naar datasets, informatiemodellen en producten en diensten, zoals bijvoorbeeld informatieproducten. Met die informatie kunnen gebruikers van de Stelselcatalogus gegevens inpassen in hun eigen werkprocessen. Op die manier spreekt iedereen dezelfde taal en wordt interbestuurlijk werken gemakkelijker. 

Eerste stap richting plansoftware
Rijkswaterstaat, Provincies en waterschappen beheren via het Informatiehuis Water (IHW) de Aquo standaard. Dit is een verplichte standaard voor waterbeheerders. Begrippen zijn ook onderdeel van deze standaard, de Aquo-lex. Hieronder vallen ook begrippen van de Omgevingswet. Een begrip kan alleen gewijzigd worden als daarvoor het bestaande wijzigingsproces bij het Informatiehuis Water is doorlopen. Daarmee voldoen de Aquo begrippen aan de kwaliteitseisen die nodig zijn om de Stelselcatalogus beheersbaar te houden. Waterbeheerders kunnen nu met hun leveranciers voor regelbeheersoftware aan de slag met deze begrippen.

Beschikbare informatie
De exact omschreven begrippen uit de (concept) Rijksregelgeving waren al opgenomen in de Stelselcatalogus. Wanneer die regelgeving wijzigt worden die begrippen aangepast. Deze begrippen zijn voor iedereen beschikbaar.

Op dit moment vindt u de volgende informatie in de Stelselcatalogus:

  • de begrippen uit de Aquo standaard
  • de begrippen van de Omgevingswet en de Algemene Maatregelen van Bestuur

In de loop van de tijd zal steeds meer informatie beschikbaar komen in de Stelselcatalogus Omgevingswet. Behalve begrippen gaat het ook om verwijzingen naar waardenlijsten, informatiemodellen, datasets en producten en diensten van het digitaal stelsel. 

Wat kunnen overheden nu doen?
Niet alleen de waterschappen, ook de andere overheidspartijen kunnen gebruik maken van de Stelselcatalogus Omgevingswet om tot betere afstemming over begrippen te komen. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren:

  • beleid maken over de harmonisatie van begrippen en het gebruik van de Stelselcatalogus daarbij
  • opstellen van een lijst met standaard begrippen
  • vullen van de Stelselcatalogus met de standaard begrippen
  • afspraken maken over het beheer van de begrippen en het verwerken van aanvullings- en wijzigingsverzoeken

Het voorbeeld van het domein water kan hierbij andere overheden inspireren. 

Zelf oefenen
De begrippen die nu in de Stelselcatalogus Omgevingswet zitten kunt u zien in een proefomgeving. Ook kan er geoefend worden met het gebruik van de Stelselcatalogus.

Website Aan de slag met de Omgevingswet

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top