Waterschappen en bedrijven presenteren plan voor betere samenwerking

Waterschappen en bedrijven presenteren plan voor betere samenwerking

Waterschappen en marktpartijen ontwikkelden gezamenlijk het visiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst, bouwstenen voor vernieuwing’. Donderdag 17 november 2016 is de visie gepresenteerd tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in Amersfoort.

De waterschappen staan voor grote opgaven in het waterbeheer. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie die veel invloed hebben op de manier van werken in de waterschapsmarkt. Dit maakt dat een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en een andere manier van samenwerken noodzakelijk is. Toine Poppelaars, bestuurslid Unie van Waterschappen: “Als waterschappen blijven we daarom niet op onze handen zitten en willen we optimaal gebruik maken van de expertise uit de markt om onze taken zo efficiënt en duurzaam mogelijk uit te voeren. Daarnaast zorgt een betere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor een betere beheersing van risico’s en een betere verdeling van de te nemen beheersmaatregelen. Dit komt omdat men open en eerlijk is over elkaars verantwoordelijkheden. Dit is kostenbesparend en kwaliteitverhogend.”

Bouwstenen

In het nieuwe visiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing’ zijn drie bouwstenen benoemd die bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt.

  1. Maximale maatschappelijke waarde
    Het is tijd om meer integrale en projectoverstijgende kennisuitwisseling te laten plaatsvinden binnen de sector. Als opdrachtgever zullen de waterschappen meer uit moeten gaan van maatwerk in hun uitvraag naar kennis en capaciteit met meer focus op maatschappelijke waarde.
  1. De mens staat centraal
    De nadruk die nu ligt op het contract moet verschuiven naar een nadruk op contact (mensen en vakmanschap). Er moet meer samenwerking tussen waterschappen (opdrachtgever) en markt (opdrachtnemer) plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit.
  1. Een gezonde bouwkolom
    Risico’s moeten worden beheerst en beheersmaatregelen beter worden verdeeld. Hierbij moet meer ruimte komen voor ketensamenwerking. Daarnaast is het doel: een eerlijk verdienmodel voor alle partijen.

Samen

Doordat het vervolg op de marktvisie gezamenlijk tot stand is gekomen zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers het unaniem eens over de urgentie en noodzaak voor betere samenwerking. Daarom ligt de nadruk van het nieuwe visiedocument op implementatie van de bouwstenen in projecten en programma’s. Het is gericht op ‘het doen’ met als gezamenlijk doel als sector bij te dragen aan het zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland. Poppelaars: “Er zijn al veel projecten bij waterschappen die in de geest van de nieuwe marktvisie worden uitgevoerd. Geen dichtgetimmerde opdrachten, maar samen met de markt en de omgeving tot de beste oplossing komen. Dit werken in meer openheid en met oog voor elkaars belangen leidt ertoe dat we meer kunnen profiteren van elkaars expertise. Elk project is een samenwerking. In een samenwerking zoek je naar 1+1=3. Dit maakt dat je oog moet hebben voor elkaars kwaliteiten én valkuilen.” Het visiedocument ‘Waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing’ is opgesteld door de Unie van Waterschappen, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, MKB Infra, ENVAQUA en Uneto-VNI.

Website Unie van Waterschappen

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top