Waterschap Hunze en Aa’s benut snelle luchtfotobeheerservice

Waterschap Hunze en Aa’s benut snelle luchtfotobeheerservice

Efficiënt en toekomstbestendig beheer

 

Met meer dan 200.000 hectare aan grondgebied is Hunze en Aa’s een van de grotere waterschappen in Nederland. Het waterschap zorgt voor integraal waterbeheer, waarbij veiligheid, voldoende en schoon water centraal staan. Vergeleken met het grote grondgebied heeft Hunze en AA’s een klein personeelsbestand. Dit betekent dat het waterschap een hoog niveau van efficiëntie in het gebied moet behouden, onder meer door de automatisering van vele processen, een belangrijk onderdeel van de Digitale Transformatie binnen veel overheidsinstellingen.

Door Tieme de Jonge

Waterschap Hunze en Aa’s beheert meer dan 200.000 hectare grondgebied. Hier: Een waterkering bij het Schildmeer in Groningen.

Een veelgebruikte geografische databron binnen waterschap Hunze en Aa’s is de gebiedsdekkende luchtfoto. Deze wordt ieder jaar via luchtopnamen ingewonnen en speelt in toenemende mate een rol bij de verschillende beheerprocessen voor de organisatie, waaronder mutatiesignalering en handhaving. Eenvoudige en snelle toegang tot deze geo-data is daarbij essentieel voor de medewerkers.

Alles onder één dak
Het waterschap beschikt over veel verschillende applicaties voor uiteenlopende toepassingen, afkomstig van verschillende leveranciers, die allemaal gebruikmaken van dezelfde luchtfoto’s. Zulke grote hoeveelheden data moeten regelmatig geüpdatet en verspreid worden, het liefst via een enkelvoudige service. De prestatie van alle data moet daarnaast onder alle omstandigheden snel en betrouwbaar blijven, dus ook bij grotere gebruikersaantallen en bij een beperkte bandbreedte, zoals in het veld. Wanneer de data ook publiekelijk beschikbaar worden gesteld, wordt het aantal gebruikers nog veel groter. Daarvoor is een robuuste omgeving nodig. Daarom zocht het waterschap een oplossing die eenduidig en eenvoudig te gebruiken is.
Martijn Burgler maakt onderdeel uit van het team Geo-informatie, Documentaire Informatievoorziening en Vastgoed, geleid door Marcel Lange. Hij is dagelijks bezig om toegang tot de data zo optimaal mogelijk te organiseren. Samen met IMAGEM hebben Burgler en het team ERDAS APOLLO-technologie van Hexagon geïmplementeerd. “Voorheen kostte het ons veel tijd om alle data te prepareren en als webservice beschikbaar te stellen”, vertelt Burgler. “Voor de webgebruikers duurde het letterlijk weken voordat iedereen toegang had. Nu we ERDAS APOLLO hebben, kunnen we vanaf het moment dat de basisdata op de server staan binnen een minuut de juiste webservices configureren. Iedereen heeft meteen snelle toegang. Tilecaches of iets dergelijks hoeven niet meer aangemaakt te worden, dat scheelt niet alleen veel tijd, maar ook veel opslagruimte.” Voor het waterschap zijn de data nu binnen enkele minuten als service beschikbaar, met slechts een paar klikken.
ERDAS APOLLO biedt tools voor databeheer en overdracht. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor het organiseren van geografische en organisatorische data in een gecentraliseerde bibliotheek en het distribueren van die data vanaf de cloud of ter plekke. Met een geïmplementeerde out-of-the-box, ‘Service-Oriented Architecture’ kan ERDAS APOLLO aangepast en uitgebreid worden om aan zowel specifieke geografische als organisatorische wensen te voldoen.

Meer dan meest recente foto
“Er ontstond een groeiende behoefte om naast de meest recente dataset ook voorgaande jaargangen beschikbaar te stellen”, zegt Burgler. “Voorheen was dat simpelweg onmogelijk vanwege de benodigde opslagcapaciteit en de hoeveelheid werk die daarvoor nodig was. Inmiddels hebben we alle luchtfoto’s vanaf 2007 tot nu als service beschikbaar, naast een aantal topografische rasterdatasets, zoals de BRT-datasets (Basisregistratie Topografie, zoals TOP25, TOP50 en TOP250) en historische topografische sets. Hiermee kunnen we eenvoudig zien hoe een bepaalde situatie in het verleden was en op basis daarvan bijvoorbeeld de juiste handhavingsbeslissing nemen.”

Voor het up-to-date houden en presenteren van luchtfotodata maakt Hunze en Aa’s tegenwoordig gebruik van ERDAS APOLLO.

Toekomstbestendig 
Waterschap Hunze en Aa’s heeft met APOLLO Essentials ook een oplossing voor de toekomst in huis gehaald. Het waterschap gaat in de komende jaren steeds meer data inwinnen, beheren en ontsluiten. Zo maken ze voor de luchtfoto’s ook gebruik van infrarood, en zal het gebruik van drones naar verwachting toenemen. Daar kunnen niet alleen foto’s uit komen, maar ook 3D-puntenwolken en hoogtebestanden. Deze puntenwolken kunnen ook door APOLLO geserveerd worden.
De standaard bij APOLLO meegeleverde GeoCompressor-applicatie zorgt ervoor dat fotosets en andere rasterdata eenvoudig naar ECW (Enhanced Compression Wavelet) kunnen worden omgezet. ECW-bestanden zijn gecomprimeerde bestandsformaten die geoptimaliseerd zijn voor de opslag van lucht- en satellietfoto’s. Deze omgeving kan daarnaast ook 3D-puntenwolken comprimeren, met een vergelijkbare reductie in omvang tot gevolg. Daarmee vormt APOLLO een end-to-end oplossing voor raster- en puntenwolkenbeheer.
Inmiddels werkt het waterschap steeds meer toe naar afgeleide bestanden vanuit de basis stereoluchtfoto’s, zoals de eerdergenoemde puntenwolken en op basis daarvan true-orthobestanden, iets wat met de toenemende kwaliteit en resolutie van de foto’s een eenvoudig te maken en zeer waardevolle bron van informatie zal worden. Ook nemen ze LiDAR-puntenwolken af. IMAGEM heeft het waterschap geholpen om de systemen optimaal te configureren met deze bestanden.
Door gebruik te maken van geavanceerde geospatial technologie kan het waterschap snel, eenvoudig en efficiënt beeldmateriaal serveren voor hun verschillende beheerprocessen. Hiermee besparen ze veel opslagcapaciteit en tijd, die gebruikt kan worden voor andere, belangrijke processen binnen het waterschap.

Tieme de Jonge is marketing communicatie specialist bij IMAGEM. 
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top