Wateroverlast en droogte: de relatie

Wateroverlast en droogte: de relatie

Wat is de relatie tussen die bodem en de wateroverlast en droogte waar we nu weer zo veel mee te maken hebben?

Wageningen Environmental Research legt het uit in een filmpje. Het laat zien hoe gidsstad Ede met de problematiek omgaat.

Basisregistratie Ondergrond
Veel bodemkundige informatie is opgeslagen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Deze wordt niet alleen gebruikt om allerlei landbouw- en natuurgerelateerde vragen te beantwoorden, maar ook om inrichtingsvraagstukken in stedelijk gebied op te lossen. Een veranderend klimaat met een grotere intensiteit van extreme neerslag en hogere temperaturen, betekent dat er bijvoorbeeld beter moet worden gekeken naar afvoer van regenwater. Het reliëf en de bodem spelen daarbij een hoofdrol. Een goede doorlatendheid betekent dat er meer mogelijkheden zijn om regenwater te laten infiltreren. En natuurlijk spelen de bestaande bebouwing en bestrating ook een rol.

 

Website Wageningen University & Research

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top