Wat maakt de integratie tussen BIM & GIS interessant voor gemeenten?

Wat maakt de integratie tussen BIM & GIS interessant voor gemeenten?

Of het nu gaat om het in kaart brengen van een hele gemeente, een wijk, een industrieterrein of een winkelcentrum – steeds meer gemeenten plannen, analyseren, presenteren en beheren hun gebied en assets met behulp van een gedetailleerde digitale 3D omgeving. De integratie tussen Geografische Informatiesystemen (GIS) en Building Information Modelling (BIM) maakt het mogelijk om met 3D visualisaties de ontwikkel- en beheerprocessen beter te stroomlijnen.

In dit artikel legt Hakan Akkurt, business developer gemeentelijke branche bij Tensing, uit welke voordelen de combinatie van BIM en GIS gemeenten kan bieden.

Momenteel zijn er slechts enkele grote gemeenten actief op het gebied van BIM/GIS. Maar de interesse bij andere gemeenten groeit door het groeiende bewustzijn dat de combinatie van BIM en 3D GIS de processen rondom bouw en beheer aanzienlijk versnelt en verbetert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het creëren van draagvlak onder publieksgroepen, het beheren van assets, het sneller behandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen en het stroomlijnen van processen rondom aanbestedingen en opdrachtverlening voor gebouwen en openbare ruimte. Zomaar enkele redenen waarom steeds meer gemeenten 3D GIS inzetten in hun beleidsontwikkeling, -bepaling en -uitvoering.

Welke voordelen biedt het inzetten van BIM en GIS voor gemeenten?
Hieronder enkele redenen om als gemeente een 3D GIS oplossing in te zetten met behulp van een GIS-specialist:

Een 3D presentatie zorgt voor duidelijke en heldere communicatie richting alle betrokkenen, iets wat belangrijk is in de verschillende fasen van het ontwikkel- en acceptatieproces van een bouwkundig of gebiedsontwerp. Denk maar eens aan het volledig en tijdig informeren omwonenden of naast gelegen bedrijven of instanties met als doel eventuele bezwaren weg te nemen. Of het aan boord krijgen en houden van investeerders, opdrachtnemers en andere overheden.

Mensen zijn visueel ingesteld en dankzij de 3D visualisatie van jouw ontwerp wordt deze sneller verwerkt en blijft deze langer hangen. Dit versnelt de samenwerking met belanghebbenden en resulteert in een kortere doorlooptijd van een project. Wij zien vaak dat de focus teveel op het ontwerp van een gebouw of bijvoorbeeld park ligt, hetgeen zorgt voor een gebrek aan relevante contextuele informatie. Een gevisualiseerde 3D omgeving biedt uitkomst. Denk hierbij aan de combinatie van data inzake bebouwing, vegetatie en straatverlichting die samen de 3D context vormen.

Soms gaat het verder, denk hierbij aan gemeenten die een digitale tweeling (willen) creëren van het gemeenteoppervlakte of een deel daarvan. Dit is een dynamische en/of statische digitale kopie van de echte wereld met daarin de ‘assets of interest’. Zo wordt 2D data vertaald naar in 3D weergegeven assetgroepen. Met dit verbeterde inzicht kan assetbeheer worden geoptimaliseerd.

Daarnaast helpt een digitale tweeling van de boven- en (soms ook) ondergrondse bebouwing bij het testen van scenario’s en het bieden van heldere informatie naar de diverse stakeholders. Denk hierbij aan het voorspellen van wateroverlast, hittestress of andere maatschappelijke potentiële issues die van invloed zijn op de leefomgeving.
Eerder vertaalden we de 5 mythes rondom BIM/GIS naar het eBook Integratie tussen BIM & GIS, welke vrijblijvend is te downloaden.

Maar hoe analyseer en presenteer je jouw ontwerpen of gebiedsplannen met al haar bebouwing en assets gedetailleerd in 3D? En welke software is hiertoe het meest geschikt en waarom juist die software? Speel je met deze vragen, overweeg dan zeker de 3D GIS Consulting diensten van Tensing.

Website Tensing

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top