Waarom een bouwkundige nulmeting altijd noodzakelijk is

Waarom een bouwkundige nulmeting altijd noodzakelijk is

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt eraan. Reden voor de hele bouwsector om extra goed te gaan meten en documenteren. In dit blog staat de bouwkundige nulmeting centraal.

Wat is dat precies en waarom wordt deze na het invoeren van de nieuwe wet nog belangrijker?

Een bouwkundige nulmeting is een nauwkeurige 3D-opname van posities, oppervlaktes en ruimtes van de bouwlocatie. De meting vindt idealiter plaats in de tender- of ontwerpfase en gebeurt zo zorgvuldig mogelijk. Maar ook daarna blijft de nulmeting van belang!

Noodzaak: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De Wkb – die naar het zich nu laat aanzien op 1 januari 2023 in werking treedt – schrijft voor dat de aannemer moet kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om fouten en schades te voorkomen. Een onafhankelijk controleur – de kwaliteitsborger – zal het bouwproces controleren tot en met oplevering. Tijdens de uitvoering zou elke medewerker en onderaannemer elke dag moeten controleren of zijn werk nog aansluit bij de uitgangspunten uit de nulmeting. Is de bouwput diep genoeg? Staan de heipalen op de juiste plek? Staan de wanden recht? Kloppen de oppervlaktematen van muren, vloeren en plafonds? Heeft elk appartement het beloofde aantal lichtpunten? Feitelijk levert iedere nieuwe fase in het bouwproces een nieuwe nulmeting op.

In de praktijk: Heijmans en de Zuidas
Heijmans bouwt een nieuwe OV-terminal aan de Zuidas, midden tussen bestaande hoogbouw. Projectleider Pieter van Dueren den Hollander: “Zodra het project was gegund, hebben we een gedetailleerde nulmeting uitgevoerd. Met infrarood laserscanners hebben we de bouwlocatie en omgeving ingemeten. Het resultaat is een 3D-puntenwolk. Elk punt heeft een x-, y-, en z-coördinaat. Zo maken we een virtuele kopie van de werkelijkheid, waarop het ontwerp is gebaseerd.“

Geen verrassingen, geen stagnatie
Deze nulmeting houdt de risico’s voor het project op de Zuidas beheersbaar. Van Dueren den Hollander: “Wat je wil voorkomen is stagnatie tijdens de bouw. Daarom zijn kabels en leidingen al ingescand en meegenomen in het ontwerp.” Ook tijdens de bouw blijft Heijmans veelvuldig meten. “Op daken van omliggende gebouwen hebben we grondslagpunten geplaatst en tijdens de bouw voegen we grondslagpunten toe op de OV-terminal in wording. Elke maatvoerder controleert zijn eigen standplaats ten opzichte van die punten uit de nulmeting.”

Aan de slag
Wat er aan bouwkundige nulmetingen nodig is voor jouw project en hoe je daaraan komt? En wat te doen als onderaannemer?

Je leest het in de whitepaper ‘Waarom een bouwkundige nulmeting altijd noodzakelijk is en hoe je deze verankert in het werkproces’.

Download ‘m hier: https://www.topconpositioning.com/nl/nulmeting-de-bouw

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top