Voorthuizen rondweg tweede BIM-project voor PIM.info

Voorthuizen rondweg tweede BIM-project voor PIM.info

Voor de Provincie Gelderland verzorgt PIM.info het Project Informatie Management voor de Noordelijke en Westelijke randweg rondom Voorthuizen.

Tegen het eind van 2016 start de aanbesteding. Voor de vraagspecificatie wordt alle relevante informatie verzameld, geordend en digitaal in beeld gebracht. Gegadigden voor de aanbesteding krijgen toegang tot de iViewer en daarmee beschikken ze over één visuele dataroom toegang met alle relevantie (project) informatie. De visuele dataroom biedt zowel ruimtelijk inzicht als direct toegang tot de functionele eisen in Relatics, conform BIM-standaarden.

Basisinformatie

Informatiemanagement gaat van basisinformatie zoals topografie, luchtfoto’s, ruimtelijke plannen, BAG, kadastrale grenzen tot eigendommen. Dit wordt aangevuld met onderzoeken archeologie, flora en fauna, boringen en sonderingen. Daarbij worden kabels en leidingen in beeld gebracht. Het aanbestedingstraject verloopt ook digitaal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van BIM-standaarden. De iViewer is gekoppeld aan Relatics waarin BIM is ondergebracht. BIM staat voor ‘Bouw Informatie Model’, waarmee alle onderdelen van de uit te voeren werkzaamheden zijn benoemd als een object. Dit is ingetekend in de iViewer. Elk object is gekoppeld aan Relatics waar de bouweisen te vinden zijn. Andersom is in Relatics per object direct te zien waar dit zich bevindt via het geïntegreerde kaartbeeld. Zo zijn eisen, raakvlakken en omgevingsinformatie direct inzichtelijk voor de vraagspecificatie.

Tweede project

Voor PIM.info is dit het tweede grote BIM-project waarin projectinformatiemanagement met behulp van de iViewer wordt gekoppeld aan een BIM-omgeving. Het eerste project was Traverse Dieren in Gelderland en was tevens het eerste project in Nederland dat volledig digitaal wordt ondersteund, van planvorming tot en met bouwfase. Provincie Gelderland is voorloper met digitaal werken en BIM. PIM.info beoogt het gat tussen BIM en planvorming in projecten te kunnen vullen. Op deze manier wordt een groot gedeelte van de informatieketen bediend.

Website PIM.info

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top