Vlaamse overheid stelt actuele verkeersdata open

Vlaamse overheid stelt actuele verkeersdata open

Om de ontwikkeling van verkeersapplicaties te stimuleren stellen het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voortaan de actuele verkeersgegevens van de meetlussen en de rijstrooksignalisatie op de Vlaamse snelwegen voor iedereen ter beschikking als open data.

Die verkeersinfo, in real time, is gratis toegankelijk via het open data-portaal van de Vlaamse overheid.

Inzetten op meer open data

De Vlaamse overheid zet maximaal in op open data om innovatie te stimuleren. Daarom publiceert het Vlaams Verkeerscentrum al geruime tijd de datasets van zijn verkeersinformatie als open data (Datex2 en Otap). Sinds 2016 biedt ook het Agentschap Wegen en Verkeer verscheidene datasets over de weginfrastructuur aan en zorgt het voor de doorstroming ervan naar Geopunt.

Tegelijk loopt een pilootproject om relevante mobiliteitsinformatie (zoals snelheidsbeperkingen) eveneens als open data aan te leveren aan kaartenmakers om sneller deze gegevens in de navigatiesystemen van de weggebruikers te krijgen. AWV en VVC werken nauw samen om in de toekomst nog meer gegevens als open data te kunnen publiceren.

Meetlussen en dynamische rijstrooksignalisatie

Op een 600-tal locaties op de Vlaamse snelwegen worden de verkeersstromen de klok rond gemeten aan de hand van dubbele detectielussen in het wegdek. Het VVC gebruikt die meetgegevens bij zijn dynamisch verkeersmanagement en voor de opmaak van verkeersinformatie in real time, maar ook voor allerlei studierapporten en analyses over de verkeersevolutie in Vlaanderen. Voor het verkeersbeheer wordt dynamische signalisatie ingezet: rijstrooksignalisatieborden boven elke rijstrook en grote tekstborden boven en naast de snelwegen. De verkeersmetingen en de sturingen voor die signalisatie worden intern verwerkt in verschillende databanken, die nu via open data toegankelijk zijn.

Het gaat over datasets met:

 • de locaties van de meetlussen en de borden voor
  rijstrooksignalisatie;
 • de meetgegevens van 4.250 meetlussen in het wegdek, met per minuut
  voor elke rijstrook o.a. de aantallen en gemiddelde snelheden van de
  gepasseerde voertuigen;
 • de verkeerstekens op 1.300 rijstrooksignalisatieborden (in de
  regio’s van Antwerpen en van Gent en tussen Brussel en Leuven), geüpdatet
  elke 2 à 3 seconden.

Hergebruik via ‘Modellicentie Gratis Hergebruik’

De datasets van AWV en het VVC staan voor iedereen ter beschikking voor integratie in bestaande verkeersapplicaties of voor de aanmaak van nieuwe toepassingen. Hergebruik van de open data is standaard toegestaan via de ‘Modellicentie Gratis Hergebruik’. Verkeerscentra uit de buurregio’s en de Vlaamse steden en gemeenten kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken voor hun mobiliteitsbeheer, maar ook producenten van navigatiesystemen of andere app-ontwikkelaars kunnen ermee aan de slag om een betere of nieuwe service aan te bieden.

Verdere uitbreidingen en toekomstige datasets

Momenteel worden de gegevens ter beschikking gesteld in een ruw, maar gedocumenteerd XML-formaat. Later zullen VVC en AWV dat nog uitbreiden naar het verkeersgeoriënteerde Datex2-formaat en zullen ze ook de gegevens met betrekking tot de dynamische tekstborden in real time als open data vrijgeven.

Website Vlaamse overheid | Rijstrooksignalisatie Vlaanderen

Website Vlaamse Overheid | Meten in Vlaanderen: minuutwaarden verkeersmetingen

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top