Vernieuwingen Topotijdreis.nl

Vernieuwingen Topotijdreis.nl

De kaart van 2017 is beschikbaar op de historische kaartenwebsite Topotijdreis.nl. Ook hebben de initiatiefnemers een aantal verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van feedback van gebruikers.

Op Topotijdreis.nl kun je eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er vijftig, honderd of zelfs tweehonderd jaar geleden uitzag. Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken, is meteen duidelijk hoe Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Zo zijn inpoldering en verstedelijking duidelijk zichtbaar gemaakt. Ook oude spoor- en tramlijnen en telegraafverbindingen zijn terug te vinden.

Verbeteringen

De ‘tijdreis’ die deze website biedt, is opgebouwd uit gedigitaliseerde en gegeorefereerde historische kaarten. Toch kunnen er nog onvolkomenheden zijn. Gebruikers gaven aan dat kaartbladen op de site soms verschoven bij het navigeren naar andere jaartallen. Bij sommige jaren miste hierdoor een stuk kaart. Ook werden sommige kaarten in het verkeerde jaartal getoond. Dit is nu opgelost. Het navigeren door de geschiedenis biedt óók inzicht in de ontwikkeling van meettechnieken door de jaren heen. Kaarten uit de beginperiode kunnen nog altijd verschoven liggen ten opzichte van de moderne topografie. Zo verschillen de absolute ligging van de Kraijenhoff-kaart en de Postroutekaart onderling en ten opzichte van de overige kaarten. Deze verschillen kunnen oplopen tot wel 15 kilometer. Dit heeft te maken met de eenvoudiger projectie die is toegepast bij de oorspronkelijke vervaardiging van de kaarten. Daarbij is er geen sprake van een constante schaal. Bij de digitale inpassing van de kaarten is de schaal wel verbeterd. Echter, de vervorming van het kaartbeeld is niet goed te corrigeren. Deze vervorming is vooral ontstaan doordat de parallellen recht zijn getekend, terwijl ze gekromd horen te zijn. De nadruk bij het beschikbaar maken van de Kraijenhoff-kaarten heeft gelegen op een goede onderlinge aansluiting, niet op het oplossen van de vervorming.

Topotijdreis.nl

Over ‘200 jaar topografie’

Sinds 1815, bij de oprichting van het Topographisch Bureau, verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie: bijvoorbeeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging het Bureau verder onder de naam Topografische Dienst. In 2004 werd de Dienst onderdeel van het Kadaster. Om 200 jaar topografie te vieren is de tijdreis-app gemaakt. Voor de collectie van kaarten in deze app zijn meerdere historische kaartschalen gebruikt. De collectie beslaat de periode 1815-2015 en bevat meerdere edities van de volgende kaartseries:

  • Kleinschalig: Postroutekaart 1810, Algemene Kaart Nederland en Gemeentekaart
  • Semi-kleinschalig: Kraijenhoffkaart
  • Mid-schalig: Topografische Militaire Kaart, RD050 (1:50.000)
  • Grootschalig: Bonnebladen en RD025 (1:25.000)

Website Topotijdreis.nl

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top