Verbetering werkprocessen door ander datagebruik

Verbetering werkprocessen door ander datagebruik

Data driven infrastructure engineering met FME


Hoeveel data en datasoorten zijn er wel niet binnen een organisatie aanwezig? Om te beginnen zijn er de data uit de voor de hand liggende bronnen, zoals GIS-pakketten, CAD-programma’s, databases en spreadsheets. Er zijn echter vaak ook meer exotische en specialistische data aanwezig, in wel zo’n vierhonderd formaten. Dit artikel werpt een licht op de manier waarop deze data te benutten zijn en welke mogelijkheden dit biedt voor een data-driven organisatie. Met speciale aandacht voor de Feature Manipulation Engine van Safe Software. 


Door de redactie

Met FME is het mogelijk om zeer uiteenlopende datasoorten bijeen te brengen, te manipuleren en te reorganiseren.

 

Geografische gegevens zijn niet meer weg te denken in de infrastructurele en bouwsector. Hoewel de hoeveelheid data explosief toeneemt, weten nog maar weinig organisaties die data ook écht te benutten. Het komt vaak voor dat er binnen organisaties data verzameld worden in verschillende bestandsformaten, door diverse afdelingen en voor specifieke projecten. Terwijl data zoveel meer waarde hebben wanneer ze in beweging komen en organisatiebreed worden gebruikt.
Hoe zijn alle aanwezige data in een bedrijf nu optimaal te benutten? Bijvoorbeeld met behulp van de ‘Feature Manipulation Engine’ (FME) van Safe Software. Dit is een applicatie die (geografische) data samenbrengt en transformeert ongeacht het bronbestand. Met een beetje verstand van data en interesse in de mogelijkheden ervan, vertaalt een gebruiker met behulp van FME dan ook data naar zinvolle inzichten of praktische toepassingen en oplossingen.

Inzetbaarheid
Hoewel FME van oorsprong is ontwikkeld voor het integreren van geodata in verschillende bestandsformaten, is het inmiddels veel breder in te zetten binnen organisaties die databewerkingen doen. The People Group zet FME bijvoorbeeld in om kwaliteitscontroles te automatiseren. Flip van der Valk, director Software & Services bij The People Group, legt uit hoe: “FME kan een deel van het werk van een tekenaar overnemen, zoals repetitief handwerk. Dit is niet alleen sneller, maar maakt het werk voor die tekenaar ook meteen een stuk leuker, aangezien hij meer tijd overhoudt voor het oplossen van de meer complexere zaken. Op deze manier hebben we dan ook een deel van het werk van een CAD-engineer geautomatiseerd met FME.”
Ook door middel van kleine aanpassingen in bestaande werkprocessen met FME kan consistent een hoge datakwaliteit worden gewaarborgd. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van een automatische controle bij civieltechnisch werk. Dankzij die controle weet een tekenaar meteen of een bouwtekening is goedgekeurd of niet. Bijvoorbeeld omdat de tekening een brongebied raakt van ProRail, waarvoor een extra vergunning nodig is. “Dat is met FME allemaal te realiseren door die tekening naar een e-mailadres te sturen dat meteen laat weten of deze voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Het mooie van FME is dat een gebruiker hiervoor niets extra’s hoeft te doen, omdat er achter de schermen automatisch allerlei processen starten op het moment dat de tekening wordt verstuurd”, legt Van der Valk uit.

FME kent een grafische interface, waarmee datastromen en -integratie inzichtelijk te maken zijn.

Ruimtelijke vragen
Behalve het automatiseren en uitvoeren van kwaliteitscontroles beantwoordt FME ook ruimtelijke vragen van gebruikers, net zoals bij GIS-analyses of het raadplegen van ruimtelijke databases. Heel concreet gaat het dan om de vraag hoeveel adressen er binnen een bepaald gebied zijn, of welke bedrijfstypen er zijn. In plaats van dit allemaal handmatig uit te gaan zoeken, biedt FME een snellere en meer consistente oplossing.
The People Group heeft FME geïntegreerd met de eigen bedrijfssoftware, waarmee het een integraal onderdeel van de eigen productielijn is geworden. “We hebben er bewust voor gekozen om FME op deze manier te integreren, omdat FME bepaalde basiscomponenten biedt die we gebruiken voor onze dagelijkse werkprocessen. Het voordeel hiervan is dat met FME snel aanpassingen in de digitale werkprocessen te maken zijn, zonder dat hier een lange doorlooptijd bij komt kijken. Het is namelijk erg duur om voor elke kleine aanpassing in het werkproces elke keer opnieuw software aan te passen. FME is wat dat betreft een meer flexibele tool dan customized software.”

Actief gebruik
“Bestaande FME-gebruikers die meer uit de applicatie willen halen, doen er goed aan om hun bestaande data goed in kaart te brengen, zodat duidelijk wordt waar FME precies een meerwaarde kan bieden”, zegt Hans van der Maarel, oprichter en eigenaar van Red Geographics. “Alles staat of valt met de aanwezige data in een organisatie en het doel dat ermee kan worden behaald. Voor iemand die niet weet welke informatie hij uit de data wil halen, heeft het gebruik van FME geen zin.”
Een veelvoorkomend probleem is dat er binnen een organisatie pas achteraf duidelijk wordt dat een probleem gemakkelijk met FME had kunnen worden opgelost. Hierom is het volgens Van der Maarel belangrijk dat FME-gebruikers actief blijven zoeken naar mogelijkheden om FME in te zetten binnen hun bestaande werkprocessen, zodat FME in gebruik blijft binnen de organisatie en daarmee ook de productkennis op peil blijft, bijvoorbeeld door het volgen van trainingen en het uitproberen van nieuwe tools en features. Van der Maarel is daarbij van mening dat FME geen lastig te gebruiken oplossing is: “Een voordeel van FME is de grafische interface, waardoor datastromen en -integratie gemakkelijk inzichtelijk te maken zijn. Dat is veel minder abstract dan bijvoorbeeld een programmeertaal waarin iemand moet werken met broncode.”

Gemiste kans
FME biedt inmiddels veel meer dan alleen de data-integratie waarvoor het ooit is ontwikkeld: het maakt het dagelijkse werk in een organisatie leuker door saai en repetitief werk te automatiseren. Daarnaast garandeert het slim inrichten van werkprocessen met FME consistente datakwaliteit én biedt het de flexibiliteit om werkprocessen snel, goedkoop en gemakkelijk aan te passen.
Ervaring leert dat er heel veel data binnen organisaties voorhanden zijn, zonder dat de gebruikers er bewust mee omgaan. Dat is een gemiste kans, want dankzij het in beweging brengen van data wordt beslissingen nemen makkelijker, werkprocessen leuker en de kwaliteit hoger.

Website The People Group

Website Red Geographics

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top