Veendikte voor Noord-Nederland in kaart

Veendikte voor Noord-Nederland in kaart

Recent bodemkundig onderzoek in het westelijke veengebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft geresulteerd in een geactualiseerde Bodemkaart op een schaal van 1:50.000.

De landelijke veendiktekaart is nu compleet voor alle veengebieden ten noorden van de lijn Amersfoort Apeldoorn. De beschrijving van het onderzoek met bijbehorende kaarten zijn vastgelegd in een rapport.

Veendiktes
De bodemkaart onderscheidt allerlei bodemtypen met veenlagen ondiep in het profiel. Daarnaast is de veendikte in kaart gebracht. Door oxidatie en klink neemt de veendikte geleidelijk af. Voor het beheer van veengebieden is het van belang om inzicht te hebben in de veendiktes.

veendikte

PDF Basisregistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie Bodemkaart

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top