User Day voor gemeenten

User Day voor gemeenten

Vicrea en FME

Natuurlijk beseft softwarehuis Vicrea dat er dit jaar al enkele aan FME gewijde bijeenkomsten zijn geweest. Vandaar dat het bedrijf de focus legt op gemeenten en daarbij de vrijheid neemt om iets breder te kijken. Bijvoorbeeld naar de Omgevingswet en de GIS-software van Carto.

Door Remco Takken 

Een van de mogelijkheden van FME Server is het automatiseren van processen. Helmoet de Zwijger van Vicrea demonstreerde een taak die op gezette tijden moet worden uitgevoerd. Een geautomatiseerde dagelijkse BAG-controle met FME Server begint met een ‘bestaande’ FME Workspace die de BAG-panden leest, geometrie en attributen valideert en vervolgens rapporteert in Excel. De ‘Publish & Setup’ van de FME Server Schedule zorgt vervolgens voor de geplande taak. In een ander voorbeeld toonde De Zwijger hoe mensen zonder FME-kennis geavanceerde workspaces kunnen bedienen met de ‘Publish to Data Download’ functionaliteit om een gebruikerskaart met luchtfoto, BAG-panden en huisnummers te genereren. In een derde voorbeeld kwamen de ‘Notification’ en ‘Publish to Notification’ services aan bod. Die laatste genereert een gebruikerskaart in antwoord op een e-mail.

Daniël de Klerk van Vicrea geeft uitleg bij verschillende sensoren die een rol spelen in Smart Cities.

Windmolens in beeld
Natuurlijk zijn er ook negatieve effecten van windmolens. Hoe toon je bijvoorbeeld geluidsoverlast op de kaart met behulp van FME? Er zijn verschillende datasets nodig om dit soort fenomenen te kunnen visualiseren. Een van de sterke kanten van FME is het probleemloos oppakken van honderden datatypen. Mitra Shariati, FME-consultant bij Vicrea, combineerde windturbines uit een shape-file met de AHN (een LAZ-bestand), een 3D-model gemaakt in SketchUp (SKP), geluidsbronnen (CSV) en een zonnestudie (eveneens in CSV).

Tim Marston, sinds enkele maanden partner en channel manager in het Verenigd Koninkrijk, liet zien waar het WebGIS van Carto reeds wordt ingezet.

Sensoren
Gemeenten gebruiken steeds meer sensordata: om de drukte te monitoren in de binnenstad, om het verkeer te analyseren tot aan vuilnisophaal-informatie. De technologie van FME maakt het makkelijker om deze data tot inzichtelijke informatie te transformeren. Om de aanwezigen van de FME User Day voor gemeenten meer voeling te geven met het begrip ‘sensors’, stond er een groot bord vol sensoren klaar om van dichtbij te bekijken. Twee opengewerkte sensoren werden in het publiek ter inspectie doorgegeven.

Waterschappen, ArcGIS en FME
Remco Plaisier, GIS-specialist bij Vicrea, liet zien dat bestaande processen middels FME kunnen worden versneld. Een waterschap was op zoek naar een efficiëntere wijze waarop dwarsprofielen kunnen worden gegenereerd uit bestaande ArcGIS-tekeningen. Een ingewikkelde, maar gelukkig eenmalige ‘regel’ in FME klaarde de klus. Helaas keek de opdrachtgever niet naar de problematische kanten van het proces zelf. Een FME-workspace die om de honderd meter automatisch dwarsprofielen genereert verandert immers niets aan de afhankelijkheid van al dan niet verdwenen hectometerpaaltjes in het veld. Ook is het de vraag of een jaren geleden in gang gezette werkwijze in ArcGIS niet beter door een civiel pakket in 3D kan worden getackeld. Feit blijft dat FME de bestaande werkwijze heeft verbeterd. 

Big data en smart cities
Prof.dr. Stan Geertman van de Universiteit Utrecht sprak over big data en smart cities. Hij toonde verschillende onderzoeken die samen de stand van zaken symboliseerden rondom steden die graag ‘smart’ willen zijn. Geertman maakte vervolgens een origineel zijstapje. Hij legde uit hoe Planning & Support Systems maar moeizaam van de grond komen, voor voorbeelden ging hij terug tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. Stadssimulatiemodellen, pogingen tot virtual reality en interactieve tafels zijn eigenlijk altijd te complex geweest om echt te kunnen werken. Andere ‘bottlenecks’: een gebrekkige samenwerking tussen geo-ICT’ers en ruimtelijke planners, maar ook: de openlijke onwil van de burger om actief mee te werken. Waar dergelijke initiatieven wél succesvol waren? Daar waar informatie over het onderwerp moest worden uitgewisseld en waar verschillende belangengroepen elkaars standpunten niet goed kenden of begrepen. “Een PSS helpt onderscheid te maken tussen zin en onzin”, aldus Geertman.

Het venijn van zijn betoog zat in de staart, toen Geertman erop wees dat in de aankomende Omgevingswet nog geen instrumenten aanwezig zijn voor gewenste, vroegtijdige participatie.

Carto
Tijdens de FME User Day voor gemeenten was er ook ‘algemeen GIS-nieuws’ te horen. Vicrea is sinds kort wederverkoper van de GIS-software van de jonge leverancier Carto uit Spanje. Tim Marston, sinds enkele maanden partner en channel manager in het Verenigd Koninkrijk, liet zien waar het WebGIS van Carto reeds wordt ingezet. Carto is een business-applicatie om ruimtelijke analyses en visualisaties mee uit te voeren. Met een simpel drag-and-drop interface, kunnen er gemakkelijk eigen data worden ingevoerd. Daar kan Carto databronnen over demografie, economie en onroerend goed toevoegen. Hiermee wordt je analyse niet beperkt door beschikbare interne data, maar ontdek je verborgen verbanden en ontstaat er inzicht in kansen of uitdagingen.

Bij het ter perse gaan van GIS-Magazine is de eerste Carto-training van Vicrea een feit. We gaan er ongetwijfeld meer over horen. 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top