Uniforme meetmethode voor waterschappen

Uniforme meetmethode voor waterschappen

Niels WoltmanCoördinator Geo bij Geomaat: ‘Het inwinnen van waterschapsprofielen was voor de landmeters van Geomaat altijd een complex proces. Met een nieuwe codering en slimme meetstok heeft Geomaat een uniforme meetmethode ontwikkeld voor het inwinnen van waterschapsprofielen.

Deze meetmethode kwam tot stand door het project dat wij uitvoeren vanuit ons raamcontract met waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor hen winnen we circa 300 dwarsprofielen in.

Waterschapsprofielen
Waterschappen hebben hun eigen beheerssysteem. Waterschappen houden hierin alle data over hun beheersgebied bij. Waterschapsprofielen bevatten meer informatie dan dwarsprofielen. Ook verschilt het per waterschap welke informatie zij uit het profiel willen gebruiken. Wij hebben een uniforme methode ontwikkeld: elk waterschap kan de informatie die zij belangrijk vinden eruit halen.

Nieuwe meetcodering
Sinds 1,5 jaar hebben we binnen Geomaat een nieuwe meetcodering. Ons proces voor het inwinnen van waterschapsprofielen is aangepast naar de nieuwe meetcodering en daarmee geoptimaliseerd.

Zo makkelijk mogelijk
We willen ervoor zorgen dat onze landmeters geen verschil merken of ze een waterschapsprofiel inwinnen of een standaard dwarsprofiel. Dat was ons uitgangspunt voor het ontwikkelen van de methode. Het ingemeten profiel wordt gemeten en verwerkt in onze eigen Geomaat codering. Het bestand wordt ingelezen in AutoCAD en we voeren er verschillende controles op uit.

Waterschap geeft eigen smaak aan profielen
Het verschilt per waterschap welke informatie ze uit een profiel halen. Dat maakt het voor ons een uitdaging, want voor Waterschap A maak je het zo en Waterschap B wil het profiel weer anders zien. Wij hebben één uniforme meetwijze bedacht, waarbij ieder waterschap eruit haalt wat ze vragen (hun eigen smaakje).

De verwerking van waterschapsprofielen
Het verwerken van de data doen we op de manier zoals we dat altijd doen, zodat het voor de dataverwerker ook altijd hetzelfde is. Hiervoor moesten we onze tooling een beetje aanpassen. Zodra dat gereed was, hebben we eerst een proeflevering aan het waterschap Drents Overijsselse Delta aangeboden van 25 profielen. Zo kunnen we kijken of dat wat wij realiseren voldoet aan de verwachtingen van het waterschap. En het voldeed aan de verwachtingen!

Nu gaan we circa 300 profielen inwinnen en verwerken op dezelfde uniforme wijze.

Meetstok
Naast dat we een speciale meetmethode hebben bedacht, heeft één van onze landmeters een speciale meetstok gemaakt. Voor een waterschap moet je de bovenkant en de onderkant van het slib meten met een verschillend voetje onder de meetstok. Dit zijn veel handelingen voor onze landmeters. Onze landmeter heeft deze twee stokken gecombineerd. Dit werkt sneller, voldoet aan de eisen en is kwalitatief beter dan het wisselen van de stokken.

Uniforme methode
Onze meetmethode is uniform en daar zijn we trots op. Onze methode is voor alle waterschappen te gebruiken. Het is een methode geworden die aansluit op onze bestaande processen.

Wij innoveren en optimaliseren ‘oude producten’!

Website Geomaat

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top