Uitbreiding kadastrale taken naar Caribisch Nederland

Uitbreiding kadastrale taken naar Caribisch Nederland

Per 1 januari 2021 verschuift de verantwoordelijkheid van de kadasters op de BES-eilanden naar het Kadaster en de openbare registers.

 

Sinds 2011 is het Kadaster betrokken bij de digitalisering en automatisering van de kadasters op de eilanden. Door de verantwoording van de kadasterfuncties op de eilanden toe te kennen aan Kadaster Nederland, kan er voortgebouwd worden op de reeds bereikte verbeteringen en ontstaan er mogelijkheden voor verdere modernisering. Door verdere professionalisering zal meer transparantie op de vastgoedmarkt ontstaan. Dit kan de economie op de eilanden extra stimuleren.

Door de invoering van de wet ontstaat een meer uniforme werkwijze en registratie. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren: “Met de Kadasterwet BES zorgt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ervoor dat de kadasters op Caribisch Nederland per 1 januari 2021 onderdeel worden van Kadaster Nederland. Als onderdeel van een grotere organisatie ontstaan meer mogelijkheden voor modernisering en digitalisering. Dit betekent betere dienstverlening aan gebruikers zoals eigenaren, notarissen, makelaars, banken en projectontwikkelaars.”

Wat gaat er gebeuren?
“De digitalisering die we de afgelopen jaren op de eilanden hebben ingezet willen we verder ontwikkelen en zal ook tot verbeterde kwaliteit van de beschikbare data leiden. We gaan de komende periode een flink aantal stappen zetten. Samen bouwen we verder aan rechtszekerheid,” aldus Frank Tierolff, voorzitter raad van bestuur van het Kadaster.

Website Kadaster

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top