TVVL lanceert openbare encyclopedie Technipedia

TVVL lanceert openbare encyclopedie Technipedia

Documentatiesysteem voor technische professionals

 

Technipedia is een technische encyclopedie, openbaar en gratis beschikbaar voor iedere technische professional die zich bezighoudt met installaties en voorzieningen in de gebouwde omgeving. Het documentatiesysteem is gemaakt om bestaande kennis zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te bewaren. De artikelen op Technipedia kunnen daarom door iedereen worden aangemaakt, aangevuld en geactualiseerd. Technipedia is beschikbaar gesteld via TVVL Connect, het online communityplatform van deze organisatie.

Door de redactie

Technipedia: de algemene en brede online encyclopedie voor de Installatietechniek.

Het idee voor een Technipedia is ontstaan in de TVVL Expertgroep Klimaattechniek. Het komt voort uit de wens naar een actuele versie van het welbekende boekje Cijfers en Tabellen 2007 van SenterNovem, tegenwoordig RVO. TVVL wilde in eerste instantie de kennis van haar leden en andere professionals inzetten om op een Wikipedia-achtige manier een nieuwe, online versie te maken. Deze wens is uitgegroeid tot een algemenere en bredere online encyclopedie voor de Installatietechniek. Technipedia moet groeien met bijdragen van experts en TVVL moedigt dan ook iedere technische professional aan om zijn expertise te delen via deze encyclopedie. Initiatiefnemer en lid van de TVVL Expertgroep Klimaattechniek Michiel van Bruggen is in ieder geval enthousiast: “Mijn ervaring is dat experts in het vakgebied het leuk vinden om hun kennis te delen en Technipedia is daarvoor ideaal. Het delen van kennis is een van de kernactiviteiten van TVVL, en de leden van TVVL en deelnemers op TVVL Connect hebben samen een enorm reservoir aan kennis. We zijn dan ook erg trots op het feit dat we deze kennisdeling nu interactief beschikbaar kunnen stellen.”

Controleerbaar
De basisregels voor Technipedia zijn vrij eenvoudig: het doel is zo veel mogelijk bestaande kennis zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven, waarbij de informatie controleerbaar moet zijn aan de hand van reeds gepubliceerde bronnen. Verder is de online encyclopedie niet bedoeld om standpunten te bevorderen, reclame te maken of bekendheid te verkrijgen en zijn de teksten vrij beschikbaar en vrij bewerkbaar voor iedereen. Met betrekking tot dit laatste geldt nog wel dat bezoekers die deze kennisbron willen ontsluiten zich wel eerst dienen te registreren voor een TVVL Connect-account. Deze is gratis aan te maken op de website.

De inhoud van de categorie Opwekking, gesorteerd op omgekeerd alfabetische volgorde.

Artikeltypen
Inhoudelijk kent Technipedia vijf soorten bijdragen oftewel artikeltypen, namelijk Definities, Formules of theorie, Componenten, Systemen en Kengetallen en vuistregels. Deze typen hebben een vaste omschrijving en een artikel op Technipedia zal per definitie onder één – en dus niet meerdere – van deze typen vallen. Voor definities geldt dat dit een samenvattende beschrijving van een begrip betreft. Het type formules of theorie betreft formules die een wiskundige relatie tussen verschillende grootheden aangeeft of een theorie beschrijft een (natuurkundig) principe wat toepasbaar is in het werkveld. Voorbeelden hiervan zijn thermodynamische of hydraulische principes.
Componenten betreffen zelfstandige producten, zoals een pomp, een filter of een warmtewisselaar. Deze kunnen zeer uitgebreid beschreven zijn, zoals de Inregelafsluiter in het kader bij dit artikel. Samen kunnen de componenten dan weer onderdeel uitmaken van het type systeem, wat de samenhang van componenten beschrijft, zonder exacte dimensies. Een systeem kan een volledige weergave zijn van functies zoals opwekking, distributie en afgifte gericht op verwarmen, koelen, ventilatie, bevochtigen of (warm) drinkwater. Een systeem geeft de exacte werking weer door middel van figuren en/of een omschrijving.
Het laatste type kengetallen en vuistregels bevat artikelen over een verhoudingsgetal dat inzicht geeft in aspecten van het werkveld of een (afgeleid) benaderingsgetal met een bepaalde betrouwbaarheid dat gebruikt kan worden voor schattingen en eenvoudige doorrekeningen.

Categorieën
De manier waarop de artikelen worden ingedeeld is met de omschrijving van de verschillende typen dus geheel duidelijk. Die indeling is echter vooral bedoeld om de schrijvers van de bijdrages duidelijke richtlijnen te geven. Wie informatie zoekt, heeft meer aan de indeling in categorieën die op de openingspagina te vinden is. Hier zijn acht verschillende groepen terug te vinden, op alfabetische volgorde zijn dat Afgifte, Algemeen, Behandeling, Gebouw, Omgeving, Opwekking, Terugwinnen en Transport. Op het moment van schrijven zijn de categorieën Afgifte en Terugwinnen overigens nog lege verzamelingen, maar dat is ongetwijfeld slechts een kwestie van tijd. Per categorie staan de diverse artikelen op alfabetische volgorde gerangschikt, maar wie geen zin heeft om te klikken, kan natuurlijk ook gebruikmaken van de zoekfunctie.

Website TVVL

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top