Tunnels inwinnen

Tunnels inwinnen

Dagelijks rijdt er veel verkeer door de tunnels in Nederland. Het is dan ook van groot belang dat de bestaande tunnels in ons land veilig en bereikbaar zijn, om die reden is de Nederlandse Tunnelwet ingevoerd.

 

De eerste stap is om de bestaande situatie van de tunnels goed in kaart te brengen. Op basis hiervan kunnen er eventuele renovaties plaatsvinden. De specialisten van Geomaat werken veel aan het 3D in beeld brengen van tunnels, waarbij nauwkeurigheid en detail centraal staan.

Lees hieronder hoe Geomaat dat doet.

3D-puntenwolkDigital Twingrondslaginventarisaties
Jaarlijks scannen wij veel tunnels voor diverse opdrachtgevers. Er is namelijk steeds meer behoefte aan gedetailleerde informatie van de tunnels in het kader van onderhoud en (brand)veiligheid. Wij zetten onze verschillende expertises in om de benodigde informatie te verkrijgen. Voor elke tunnel op zichzelf is dit maatwerk. De volgende producten komen hierbij vaak aanbod: 3D-model in een BIM omgeving (Digital Twin), 3D-puntenwolk en inventarisaties.

 

Digitale Tunnel Tweeling (Digital Twin)
Een Digital Twin voor tunnels noemen we ook wel Digitale Tunnel Tweeling. Dit is een digitale en levende kopie van de betreffende tunnel. Deze wordt veelal gebruikt voor het doen van aanpassingen aan de tunnel of voor het beheer van de tunnel (assetmanagement). Dankzij de opkomende technologieën is het steeds beter mogelijk om 3D-BIM modellen te virtualiseren en dynamische gedragingen simuleren.

Allereerst is het van belang dat de Digital Twin nauwkeurig en correct is. Dit begint bij het inwinnen van kwalitatieve data (3D-puntenwolk), hier later meer over. Waarna onze specialisten die data op de juiste manier verwerken tot een Digital Twin in een BIM systeem.

Afgelopen jaar hebben wij een Digitale Tunnel Tweeling gerealiseerd van de Piet Heintunnel. Dit 3D-BIM model is het uitgangspunt tijdens de renovatie. Deze was gericht op de brandveiligheid; er werden namelijk nieuwe wandpanelen geplaats waarna alle objecten weer op dezelfde plaats moesten komen. Denk hierbij aan matrixborden, technische installaties, brandblussers, lampen et cetera. Het model wat wij hebben gerealiseerd toont tot op de millimeter nauwkeurig waar het object zich bevindt en hoe het eruit ziet. De Digitale Tunnel Tweeling is dus zeer waardevol tijdens de uitvoeringsfase.

Maar ook tijdens de voorbereidingsfase is het 3D-BIM model van de tunnel erg nuttig. Dit komt door de zogenoemde ‘clash-detectie’. Op die manier is het mogelijk om tijdens de ontwerpfase te controleren of er ook knelpunten (clashes) zijn tussen een nieuw object of ontwerp en een bestaande situatie. Hierdoor komen ontwerpfouten aan het licht voor start van de renovatie.

Om terug te komen op een goed begin, namelijk het verkrijgen van kwalitatieve data. Lees hieronder hoe we dat doen.

3D-puntenwolk
Een 3D-puntenwolk, daarin verwerken wij alle data die we inwinnen. Dit inwinnen doen we met de statische scanner en de mobile scanner in combinatie met een correct landmeetkundig grondslagnetwerk. De 3D-puntenwolk is de basis van de opvolgende- en eindproducten. Het is belangrijk dat de basis nauwkeurig, correct en gedetailleerd is. Maandelijks realiseren wij diverse 3D-puntenwolken van tunnels. Maar ook de dienst- en vluchtgangen, dienstgebouwen en technische installaties brengen wij nauwkeurig in kaart. Deze data bewaren we, zo hebben we informatie van diverse tunnels vanaf het jaar 2008. Wanneer wij de data van een tunnel al in ons bezit hebben dan leveren wij deze data binnen een uur aan.

Onze 3D-puntenwolk vormt de basis voor onderhoud aan tunnels of voor het aanbrengen van nieuw asfalt in de tunnels. Zo hebben we recent de Schipholtunnels in 3D vastgelegd. Aan de hand van onze 3D-puntenwolk bepaalden onze asfaltspecialisten de dikte van de nieuwe asfaltlaag. Toen zijn de tunnels gefreesd en is er een nieuwe asfalt laag aangebracht. Hierna hebben de nieuwe situatie van de tunnel in kaart gebracht met een 3D-scanner.

Grondslag
Landmeetkundige grondslag in combinatie met 3D-scannen, dat zorgt voor kwalitatieve data. Voorafgaand aan het inwinnen van de 3D-puntenwolk maken onze landmeters namelijk een grondslagnetwerk. Hierdoor kunnen onze specialisten de data precies in het RD-NAP stelsel positioneren. Dus, ieder laserpunt in onze 3D-puntenwolken heeft een absoluut RD-NAP coördinaat op de wereld. Deze zijn nauwkeurig binnen enkele millimeters! Wij hebben een speciaal plan van aanpak voor het inwinnen van tunnels, hierin is het maken van zeer nauwkeurig grondslagnetwerk van essentieel belang.

Doorrijhoogtes (doorrijprofielen)
Een product wat wij vaak leveren bij een 3D-puntenwolk is een inventarisatie van de doorrijprofielen van de tunnel. Jaarlijks meet Geomaat meerdere tunnels voor het bepalen van de doorrijhoogtes. Dit doen wij voor aannemers en overheden (met name voor provincies en Rijkswaterstaat). Met onze Mobile Mapping techniek behalen we een relatieve nauwkeurigheid van 5 tot 10 millimeter. Dankzij onze interne afdeling Proces & Innovatie hebben we slimme software voor het bepalen van de doorrijprofielen. Deze software berekent automatisch de doorrijprofielen van de tunnels: namelijk de breedtes en de laagste doorrijhoogtes van de tunnel.

Het resultaat hiervan kunnen we op iedere gewenste wijze aanleveren. Bijvoorbeeld in een foto, een puntenwolk (AutoCad) of een kleurenkaart. Recent hebben we de doorrijprofielen berekent voor de  Schipholtunnels en de Swalmentunnel. Maar ook hebben we van de Gaasperdammertunnel de doorrijprofielen geïnventariseerd voordat hij in gebruik genomen werd.

Inventarisaties
Wij doen jaarlijks veel verschillende tunnel inventarisaties. Veel voorkomend is het inventariseren van objecten die aanwezig zijn in de tunnel. Denk hierbij aan matrixborden, verlichting, camera’s, luidsprekers, kabelgootjes, brandblussers enzovoorts. Dit hebben we gedaan voor de renovatie aan de Stadsbaantunnel. Hier werden namelijk de wanden brandveilig gemaakt door het plaatsen van wandpanelen. Alle objecten moesten worden verwijderd en later weer teruggeplaatst. Middels 3D-scannen en een Digitale Tunnel Tweeling leggen wij de basis hiervoor. Zo weet de opdrachtgever exact waar de verschillende objecten in de tunnel zich bevinden, hoe groot ze zijn en hoe ze eruit zien. Bij dit project wilde de opdrachtgever de objecten exact op de juiste plaats terugplaatsen. Wij zorgen door een leg- en maatvoeringplan dat de objecten exact op de juiste plaatst teruggeplaatst worden. Door het plaatsen van een dikke brandveilige wand is het moeilijker om de objecten precies op de ‘oude’ plaats terug te plaatsen, maar door een wiskundige formule en onze jarenlange ervaring met maatvoering is het ons gelukt.

Website Geomaat

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top