Traineeship Basisregistraties voor CAD-tekenaars en Geo-Informatici

Traineeship Basisregistraties voor CAD-tekenaars en Geo-Informatici

Voor de zevende keer start Cadac Group binnenkort een traineeship, waarvoor ongeveer acht trainees worden gezocht, verspreid door het gehele land. 

Zoals uit het onlangs afgeronde zesde traineeship bleek, is er een grote vraag naar dit soort ‘fris opgeleide’ geo-informatici. De ervaring uit de eerdere traineeships leert dat het grootste deel van de trainees (zes van de acht) na afloop van deze periode via CPR bij de stageplek kan blijven werken, of bij een andere opdrachtgever van Cadac.

BGT, BAG en BOR
Buiten de basisregistratie BGT komen ook de BAG en de afstemming tussen BGT en BOR aan bod. De Basisregistratie Grootschalige Topografie is in de tweede helft van 2017 door de bronhouders landsdekkend opgeleverd, waarna deze gereed is voor gebruik. Dit betekent het einde van een intensieve periode van enkele jaren, waarin de bronhouders de BGT hebben opgebouwd. Maar tevens betekent dit het begin van een nieuwe fase, waarin enerzijds de kwaliteit en actualiteit van de data wordt verbeterd en waar anderzijds acties worden ondernomen om met behulp van de BGT interne processen te stroomlijnen en optimaliseren. Hieruit vloeien weer nieuwe werkzaamheden, zoals onder andere het actualiseren van de gegevens en verwerken van mutaties, het verbeteren van de kwaliteit, wegwerken van overgebleven fouten en afstemming met buurbronhouders. Ook het toevoegen van extra topografie, het afstemmen van beheerinformatie vanuit de BOR (Beheer Openbare Ruimte) met de topografie uit de BGT en afstemming met BAG-data (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en kwaliteitsverbetering hiervan zijn van belang. Dankzij de huidige situatie liggen er momenteel veel kansen op werkgelegenheid voor geo-Informatici met kennis en ervaring in de BGT, maar ook met de afstemming met BAG en BOR.

Het traineeship
Het traineeship wordt kosteloos aangeboden en bestaat uit een maand lang een intensieve training gevolgd door twee maanden praktische stage om zo voldoende praktijkervaring en expertise op te doen. De training bestaat uit klassikale lesdagen, begeleidings-/coaching dagen en praktijk/oefendagen. Vervolgens doen de kandidaten gedurende twee maanden praktijkervaring op in de vorm van een stage bij bijvoorbeeld een gemeente, een provincie of een waterschap. Cadac Group mikt op deelnemers met een achtergrond als CAD-tekenaar of in geo-Informatie die hun kansen op een interessante baan willen vergroten. Op woensdag 18 juli en woensdag 25 juli zal de eerste selectieronde zijn waar uit de reacties vijf trainees worden gekozen. De tweede selectieronde vindt plaats op woensdag 29 augustus en woensdag 5 september: hier is nogmaals plaats voor drie trainees. De training zal waarschijnlijk van midden september 2018 tot midden december 2018 plaatsvinden. Gedurende de drie maanden van dit traject ontvangen kandidaten/deelnemers geen salaris of andere financiële vergoeding, maar ook Cadac ontvangt gedurende dezelfde periode geen vergoeding voor haar activiteiten.

Website Cadac

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top