Topsector Water komt met visie op klimaatadaptatie

Topsector Water komt met visie op klimaatadaptatie

Ontwikkel innovatieve oplossingen voor klimaatverandering en help hiermee samenlevingen wereldwijd. Deze ambitie moet Nederland volgens Topsector Water hebben.

Eerder dit jaar is boegbeeld Hans Huis in t’ Veld benoemd tot trekker van het maatschappelijke thema Water & Klimaat. Topsector Water heeft nu een kort visiedocument gepubliceerd. Hiermee is de basis gelegd voor de vernieuwing van de kennis- en innovatieagenda die naar verwachting in september wordt gepubliceerd. Deze agenda geldt voor de periode van 2018 tot en met 2021.

De ambitie van Nederland moet zijn om samenlevingen wereldwijd te helpen zich tijdig aan te passen aan nieuwe omstandigheden, is de boodschap van Topsector Water. “Het gaat om antwoorden op klimaatvraagstukken in en buiten Nederland”, vertelt woordvoerder Marcelien Bos-de Koning. “Daarbij is het vooral van belang om gefocust te werken en aansluiting te zoeken bij routes van onder meer de Nationale Wetenschapsagenda. Zo passen oplossingen voor verzilting bij de route van duurzame productie van gezond en veilig voedsel.”

De Nederlands watersector moet zich volgens de topsector actief inzetten om kansen in de thuismarkt te creëren en deze naar innovatieve oplossingen in het buitenland te vertalen. Bos-de Koning wijst in dit verband op de kennis die is ontwikkeld rondom de Zandmotor, de Nereda zuiveringstechnologie en de Pioneering Spirit, het grootste schip ter wereld. “Bekende voorbeelden die passen bij de aanpak. Maar wij willen meer. In de komende vier jaar streven we naar krachtenbundeling bij vier nationale en twee internationale projecten op het gebied van klimaatadaptatie. Het is nog niet bekend om welke projecten het gaat. We werken ze dit najaar uit.”

Een belangrijk doel is om de samenwerking in de ‘gouden driehoek’ van wetenschappers, ondernemers en ambtenaren verder te versterken. De verschillende subsidiepotjes moeten beter op elkaar worden afgestemd, zegt Bos-de Koning. “We willen ervoor zorgen dat bedrijven makkelijker gebruik kunnen maken van regelingen en subsidies. Het is nu soms veel te moeilijk om een aanvraag gehonoreerd te krijgen.”

Bos-de Koning noemt nog een ander aspect. “We willen met dit document het nieuwe kabinet van juiste informatie voorzien. Onze boodschap is: zet vol in op innovatie en zorg voor voldoende budget. Dat kan bijvoorbeeld door de agenda NL Next Level van de ondernemersorganisaties over te nemen.”

PDF Innovatiedocument

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top