Topcon – Digitalisering in de bouw

Topcon – Digitalisering in de bouw

Eduardo Falcon, executive vicepresident en algemeen directeur van de Topcon Positioning groep, geeft zijn visie op de relatie tussen technologie en de gebouwde omgeving. Hij blikt terug op de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar en neemt ons mee naar de toekomst.

“Topcon heeft zich altijd gericht op de ontwikkeling van technologie voor het beheer van bouwplaatsen. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om de nauwkeurigheid van verzamelde gegevens te verhogen en naar methodieken om het beheer en de analyse van gegevens te verbeteren.

Acceptatie
In het begin van mijn carrière hadden we verwacht dat klanten de technologie waarmee zij bouwplaatsen volledig zouden kunnen automatiseren, zouden oppikken. Ongeveer 25 jaar geleden hebben we onderzoek gedaan naar de digitalisering en de integratie van data. Naar aanleiding van de uitkomsten hadden we verwacht dat deze twee aspecten tegen deze tijd veel geavanceerder zouden zijn. Een van de remmende factoren is de conservatieve aanpak van bouwbedrijven.

“De bouw is een van de minst geautomatiseerde sectoren. Dat komt vooral door een gebrek aan de acceptatie van nieuwe technologie en doordat er nog steeds sprake is van (analoge) workflows die niet op elkaar aansluiten.”

Keerpunt
De laatste jaren zijn de ontwikkelingen echter in een rap tempo gegaan. We hebben een keerpunt bereikt. Het aantal aannemers dat meer dan één procent van hun omzet investeert in intelligente technologie is met 50 procent gegroeid. Dit is een serieuze IT-investering, de ruggengraat die nodig is voor een volledig gekoppelde workflow. Onze technologie ondersteunt de automatisering en het inwinnen van massa data in zowel verticale als horizontale constructie. Dit wordt de standaard voor de branche en daarmee wordt tijdwinst bereikt en worden er minder kosten gemaakt. Dat noemen we bij Topcon ‘The intersection of Infrastructure and Technology’ oftewel ‘Op het snijvlak van infrastructuur en technologie’ – het punt waarop de productiviteit in de bouw kan worden verhoogd door gebruik te maken van geavanceerde positioneringstechnologie.

Verticale constructie
In verticale constructie is de manier waarop traditionele landmeting wordt ingezet onderhevig aan ontwikkeling. In gebouwen worden total stations gebruikt om fijnere details aan te kunnen brengen. De plaats van een haak voor airconditioning bijvoorbeeld kan met hogeprecisietechnologie worden bepaald. De informatie van die installatie wordt dan in een BIM-model ingevoerd en is vervolgens te gebruiken door andere facilitaire managementteams. Nu en in de toekomst maakt deze verandering de weg vrij voor het gebruik van landmeetinstrumenten door allerlei professionals aangezien zij zien dat hogeprecisiemetingen en BIM efficiëntie en afvalvermindering bieden. Investeringen in apparatuur zijn daarmee snel terugverdiend.

Horizontale constructie
In horizontale constructie is een van de grootste ontwikkelingen 3D-machinebesturing geweest. De afgelopen jaren is onze Topcon GPS-installatie op dezelfde manier in bouwmachines geïntegreerd als fabrieksmatig geïnstalleerde satellietnavigatie in auto’s. De ventielen, zuigers en hydraulica en daarmee ook de bladen en bakken worden allemaal door dezelfde technologie aangestuurd. De massale overstap gaat zeer snel omdat fabrikanten allemaal haast hebben gemaakt met de integratie van de technologie in hun nieuwe machines om concurrerend te blijven. Bestaande machines kunnen ook achteraf worden uitgerust met machinebesturingstechnologie om als zodanig hun productiviteit te verdubbelen. Er is een golf van automatisering op de bouwplaats.

De toekomst
De hamvraag is: hoe zien toekomstige bouwprojecten er uit? Ik geloof dat de toekomst ligt in het voortdurend vastleggen van de realiteit. Met het massaal verzamelen van gegevens meten we niet langer punt voor punt maar meten we miljoenen punten per seconde. En met data-inwinning op hoge snelheid kan een site in één keer ingemeten worden en continu worden vergeleken met ontwerp- en real-time gegevens. Dit geeft een zeer nauwkeurig beeld en registratie van ontwikkelingen ter plaatse – waardoor beslissingen op basis van feiten, zoals voorspellingen van eventuele clashes, mogelijk zijn.

Deze technologie is al een revolutie in de manier waarop we werken – vooruitstrevende projectleiders gebruiken virtual reality om digitale ontwerpen van een project in real-time te delen met degenen die werken op de site. Terug op kantoor bieden virtual reality koepels een realistische en betrouwbare kijk op een project. De teams gaan samen de koepel in en bekijken een visuele weergave van de projectgegevens. Dit betekent dat projectbeslissingen gezamenlijk worden genomen op basis van real-time gegevens. Ik ben ervan overtuigd dat de bouwplaats en het kantoor van de toekomst nauw met elkaar verbonden zijn waarbij iedere betrokkene realtime data kan invoeren en delen.”

Website Topcon

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top