Toekomst van mobiliteit: onbekendheid en inzet experimenten

Toekomst van mobiliteit: onbekendheid en inzet experimenten

Mobiliteit verandert in hoog tempo. Elektrische en zelfrijdende auto’s, e-bikes en nieuwe deeldiensten maken dat we ons in de toekomst op een andere manier gaan verplaatsen en op een andere manier met mobiliteit om zullen gaan.

 
Om voorbereid te zijn op die toekomst en hier goed op in te kunnen spelen ging de provincie Noord-Brabant een jaar lang in gesprek met professionals en betrokken Brabanders. Hoe verwachten zij zich in de toekomst te verplaatsen en wat verwachten ze van de overheid? In het digizine ‘De toekomst begint nu’ wordt de balans van de dialoog opgemaakt: Brabanders blijken over het algemeen wel open te staan voor vernieuwende concepten maar zijn vaak onbekend met de mogelijkheden. Met experimenteren met nieuwe toepassingen in de praktijk wil de provincie inwoners en gebruikers bekend maken met nieuwe concepten.
 
Nieuwe concepten
Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Als provincie pakken we niet alleen knelpunten op korte termijn aan, maar bereiden we ons uiteraard ook voor op de uitdagingen waar we in de toekomst mee te maken krijgen. Welke investeringen moeten we nu doen om die zelfrijdende auto mogelijk te maken? Hebben mensen straks nog behoefte aan een bus waarvoor ze op een bepaalde tijd voor bij een bushalte moeten wachten? Hoe gaan we om met privacy van alle data die gebruikt kunnen worden om mobiliteitsdiensten op te zetten? Een jaar lang hebben we op verschillende manieren het gesprek gevoerd met professionals en Brabanders over nieuwe concepten van mobiliteit, welke rol de overheid daarin speelt en hoe we hierin optimaal met andere partijen samen kunnen werken.”
 
Experimenten
Ook andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen blijken dezelfde vragen te hebben als het gaat om de toekomst van mobiliteit. Veel Brabanders die deelnamen aan bijeenkomsten of de uitgebreide enquête invulden bleken nog geen concreet beeld te hebben van de mogelijkheden als deelconcepten, autonoom rijden en het slimmer vervoeren van goederen. ”We zitten samen in dezelfde zoektocht en een hele duidelijke richting is nog niet aan te wijzen. De gevoerde dialoog heeft ons wel bevestigd dat we als provincie al goed inspelen op ontwikkelingen en daarin ook een voortrekkersrol hebben. Binnen het programma SmartwayZ.NL en met de testomgeving voor nieuwe mobiliteitsdiensten op onze wegen maken wij toepassing van innovaties in de praktijk mogelijk en versnellen we de ontwikkeling daarvan. We zullen die experimenten verder uitbreiden. Met pilots met autonoom en coöperatief rijden en nieuwe mobiliteitssystemen op onze wegen en door te experimenteren met nieuwe vervoersconcepten binnen ons openbaar vervoer. Zo versnellen we toepassing van nieuwe technieken en kunnen we mensen er meer bekend mee maken,” aldus Van der Maat.
 
Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top