Tips & Tricks SCIA Engineer

Tips & Tricks SCIA Engineer

Automatische berekening effectieve breedte

Het kiezen van een correct model is van groot belang bij het ontwerpen van balken. Een belangrijke factor die hierbij in rekening gebracht moet worden, is de bepaling van de effectieve breedte bij een T-doorsnede. Deze waarde hangt namelijk af van de afmetingen van de plaat en de balk, het type belasting, de overspanning, de ondersteuningen en de wapening in dwarsrichting.

Door de redactie

Afbeelding 1: Het berekenen van de effectieve breedte bij een T-doorsnede: beff = ∑beff,i + bw < b met: beff,i = 0,2 bi + 0,1l0 < 0,2 l0 and beff,i ≤ bi.

In SCIA Engineer wordt de effectieve breedte bij een T-doorsnede automatisch berekend volgens de EN1992-1-1 artikel 5.3.2.1, zie afbeelding 1. l0 is in de berekening van afbeelding 1 de effectieve lengte van de overspanning, of de afstand tussen de punten met nul-moment in de betreffende overspanning. Al deze factoren kunnen in SCIA Engineer aangepast worden in de instellingensolver, zie afbeelding 2.

Afbeelding 2: De instellingensolver.

Positie rib
De contactbreedte tussen rib en plaat wordt bepaald aan de hand van de plaatsing van de balk, zie afbeelding 3. Als de rib zich onder de plaat bevindt, dan wordt de bovenzijde van de doorsnede genomen. Wanneer de rib op het midden van de plaat zit, dan wordt de contactbreedte gelijkgesteld aan nul. In dat specifieke geval gelden de formules van de Eurocode namelijk niet omdat de resulterende doorsnede niet als een T-doorsnede kan worden beschouwd. Als tenslotte de rib aan de bovenkant van de plaat aanwezig is, dan is de contactbreedte gelijk aan de onderzijde van de doorsnede.

Afbeelding 3: De contactbreedte tussen rib en plaat bepalen.
Afbeelding 4: De benodigde instelling voor de automatische berekening.
Afbeelding 5: Twee overspanningen als één balk.
Afbeelding 6: Dezelfde balk, maar nu gesplitst.

Instellingen
Om gebruik te maken van de automatische berekening van de effectieve breedte in SCIA Engineer dienen een aantal punten in acht te worden genomen, zie het instellingenoverzicht in afbeelding 4. Om te beginnen moet de rib van het 1D-element van het type Plaatrib zijn. Daarnaast dient de Uitlijning Onder of Boven te zijn. De Ribvorm dient op automatisch te staan en bij wap.berekening moet het veld Automatisch aangevinkt zijn om gebruik te kunnen maken van de EN1992. Wanneer dit veld niet is aangevinkt, kan de gebruiker zelf de breedtes invoeren voor de controles.

Afbeelding 7: Ook bij veranderingen van de breedte moet het geheel worden gesplitst.

Balken splitsen
Hou er ook rekening mee dat de lengte van de overspanning niet noodzakelijk overeenkomt met de lengte van het 1D-element. Dit is iets wat de gebruiker moet weten bij het toepassen van de automatische berekening van de effectieve breedte. Bijvoorbeeld, in de tekening van afbeelding 5 staan twee overspanningen die zijn gemodelleerd als een enkele rechte balk. Om een correcte berekening van de effectieve breedte te verkrijgen, moet de gebruiker de balk opsplitsen zoals te zien is in afbeelding 6. Hetzelfde geldt wanneer een zijde van de balk een veranderende breedte heeft, zoals in het voorbeeld van afbeelding 7. Ook hier dient een splitsing plaats te vinden.

Website SCIA

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top