Thinkproject komt met DESITE BIM het MKB tegemoet

Thinkproject komt met DESITE BIM het MKB tegemoet

“We richten ons op ontsluiten van intelligentie”


Bij het realiseren van grote projecten is heel wat meer informatie betrokken dan de gegevens die in het bijbehorende BIM-model kunnen worden opgenomen. Het productportfolio van thinkproject biedt oplossingen voor het beheer van gegevens voor projecten van elke schaal. Dat wil echter niet zeggen dat die oplossingen niet toepasbaar zijn op kleinere projecten, of niet haalbaar zouden zijn voor kleinere ondernemingen; naast kwantiteit is immers ook kwaliteit van het grootste belang.

Door Rob Sman

Regionaal manager voor de Benelux Jules van der Weide bij thinkproject: “Wij hebben ons voorgenomen de mogelijkheden voor het aangaan van een partnerschap met een lokale partner dit jaar te verkennen, zodat we DESITE BIM ook naar het MKB kunnen brengen.”

In een profielschets presenteert thinkproject zich nadrukkelijk als het onlosmakelijk geheel van producten en mensen (‘professionals’). Het is tevens de naam van het kernproduct ‘thinkproject CDE’ (tpCDE). Regionaal manager voor de Benelux Jules van der Weide vat bij de aanvang van ons gesprek met hem in één zin duidelijk samen waar thinkproject voor staat: “Wij richten ons op het voor de bouwsector ontsluiten van de intelligentie in de tot een project behorende digitale informatie.”
Een kort historisch overzicht maakt vervolgens meer duidelijk: “Vanaf de start in 2000 (in München) was het doel, het leveren van een bijdrage aan mogelijkheden voor samenwerking tussen partijen in de bouw. Aanvankelijk bestond dat uit niet veel meer dan een platform voor het uitwisselen en de kwaliteitsborging van tekeningen, maar dat is uitgegroeid tot een volledig informatiemanagementplatform, dat mensen, processen, systemen en informatie bij elkaar brengt. Dit door de overname van een aantal bedrijven met producten die goed pasten in onze visie om onze klanten een totaalpakket aan te kunnen bieden voor de toenemende behoefte aan een informatiemanagementsysteem voor de gehele life-cycle van projecten in zowel bouw als infra; 6D BIM. Denk bij die overnames aan oplossingen voor contractmanagement, en planning en kostenbeheersing; de 4D en 5D van BIM. Onze CDE (Common Data Environment)-producten vormen een solide basis voor ieder type project.”

Niche
De naam thinkproject klinkt wellicht niet iedereen bekend in de oren. Wat is jullie positie in de markt? “Er is sinds 2011 een vestiging in Nederland en we mogen een aantal van de grootste bouwbedrijven en -consortiums tot onze klanten rekenen. Een actuele referentie is bijvoorbeeld de bouw van de Nieuwe Zeesluis in IJmuiden, maar ook werkzaamheden aan de Afsluitdijk en de A15 bij Rotterdam. Een internationaal project dat ik nog graag noem is de 18 kilometer lange Fehmarnbelttunnel, die een verbinding gaat vormen tussen Duitsland en Denemarken in de snelwegverbinding Hamburg-Kopenhagen. Wij opereren inderdaad in een niche, maar we zijn op ons terrein de grootste in Europa, en staan wereldwijd op de tweede plaats. Onze grootste concurrenten zijn voornamelijk actief in het VK, de VS en Azië. We zien veel potentieel in geografieën waar men qua ‘moderne bouwcultuur’ nog niet zo ver ontwikkeld is; onze oplossingen zijn prima schaalbaar, want je moét niet alle mogelijkheden per se benutten. Daardoor ligt dus ook lokaal nog een groeimarkt voor ons open.”

Coördinatiemodel
De meest recente toevoeging aan het productportfolio is DESITE BIM, een applicatie waarin 3D-, 4D- en 5D-functionaliteit geïntegreerd wordt aangeboden. De productnaam zal door het woordje BIM al gauw de aandacht krijgen van een breder publiek. Waar past dit in het geheel? “DESITE BIM is afgelopen jaar door overname van het Duitse Caepoint AEC technologies aan onze productrange toegevoegd. Wij stellen voorop dat het een open BIM-omgeving is waarin modellen en data uit vele bronnen kunnen worden bijeengebracht in een coördinatiemodel, waarin ook data kunnen worden toegevoegd en bewerkt. Met ondersteuning voor IFC en een veertigtal native bestandsformaten, waaronder ook puntenwolken en GIS-data, kunnen zowel bouw-, civiele- als infratechnische projecten worden gemodelleerd. Er zijn uitgebreide controlemogelijkheden op de juistheid van model en data, ook bij voortgang en wijzigingen van het project. Aan de hand van het model wordt een planning gemaakt die door 4D-simulaties gevisualiseerd kan worden, en er zijn tools aanwezig voor voortgangscontrole tijdens het bouwproces. Overigens is DESITE BIM er in een zestal varianten met uiteenlopende functionaliteit, waaronder een versie voor tablets.”

Communicatie
Hoewel DESITE BIM op zichzelf al een zeer goed functionerende BIM-omgeving vormt voor BIM-management, wijst Van der Weide ook nog op het belang van de CDE-producten. “In een Common Data Environment faciliteren we gestructureerde communicatie en uitwisselen van data. Hier bevinden zich ook alle gegevens die niet in het BIM-model zijn onder te brengen: contracten, certificaten, vergunningen, controleformulieren, foto’s, rapporten en nog veel meer. Een heel interessant aspect is ook dat alle revisies van elk document, ook als het vervalt, én de communicatie betreffende wijzigingen en besluiten worden opgeslagen; niet onbelangrijk bij het oplossen van geschillen of het opsporen van onverhoopte gebreken. Al deze informatie is op vele wijzen doorzoekbaar. In veel gevallen zal DESITE BIM met één van de CDE-producten een ideale oplossing vormen, maar zoals gezegd kan DESITE BIM ook autonoom werken, en ook geïntegreerd worden met andere managementomgevingen.

Tot voor kort hebben wij ons altijd gericht op grote projecten, maar het blijkt dat we met DESITE BIM ook een veel bredere markt van minder grote projecten en bedrijven kunnen bestrijken. Om die reden is thinkproject recent een partnerschap aangegaan met Mensch und Maschine Software SE, dat nu in een aantal Europese landen de verkoop en ondersteuning van DESITE BIM verzorgt. In Nederland zijn we daar nog niet aan toe, maar wij hebben ons voorgenomen de mogelijkheden voor het aangaan van een partnerschap met een lokale partner nog wel dit jaar te verkennen, zodat we DESITE BIM ook naar het MKB kunnen brengen.”

Standaardoplossing
Het is bijna vanzelfsprekend dat de producten van thinkproject cloudgebaseerd zijn, dus Software as a Service. “Wij hebben onze eigen datacenters en servers, en richten daarop voor onze klanten een omgeving in. Daarvoor werkt ons ‘delivery team’ samen met de klant. Voor veel bedrijven of projecten volstaat een min of meer standaard oplossing die binnen een dag operationeel kan zijn. Het kan ook de wens van de klant zijn een oplossing geheel op maat te ontwikkelen, hetgeen natuurlijk langer duurt en ook kostbaar kan zijn, maar wat bij ‘superprojecten’ als de sluizen van IJmuiden of de Fehmarnbelttunnel volkomen te rechtvaardigen is. De klanten betalen een subscription-fee per gebruiker per maand; zo is het ook mogelijk dat bepaalde deelnemers slechts tijdelijk van de dienst gebruikmaken, en anderzijds onmiddellijk kan worden opgeschaald als dat wenselijk is. Wanneer een project wordt afgesloten, kan de ‘tijdelijke’ klant besluiten de data, vaak vele terabytes groot, aan de betreffende stakeholders te laten overdragen. Deze kunnen dan met die data eventueel weer een volgende fase opstarten, bijvoorbeeld voor beheer. Ook wanneer de data niet meer in een actief project zitten, kunnen wij die natuurlijk wel blijven hosten.”

Het kernproduct van thinkproject voor het ontsluiten van intelligentie uit digitale informatie is tpCDE.

Conclusie
De aan het begin van dit artikel genoemde ‘professionals’ zijn allen mensen met een stevige IT-kennis en uitgebreide kennis van de werkprocessen in de bouwwereld. Zij kunnen daarmee de implementatie van een product als DESITE BIM uitstekend begeleiden. Dat thinkproject naadloos aansluitende CDE-oplossingen biedt met een bewezen uitstekende track-record, maakt DESITE BIM beslist een interessant alternatief met ongekende doorgroeimogelijkheden.

Website Thinkproject

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top