Testbed geodata APIs

Testbed geodata APIs

De overheid produceert veel open geodata. Deze gegevens kunnen voor verschillende organisaties bruikbaar zijn. Maar niet iedereen is expert op het gebied van het toepassen van geodata. Kunnen API’s hier uitkomst bieden?

Geonovum organiseert hiervoor een testbed. Zowel private als publieke partijen – en samenwerkingen daartussen – kunnen hier nu  voorstellen voor indienen.

Het doel van het testbed is om belangrijke succesfactoren/best practices te detecteren om meer organisaties en bedrijven in staat te stellen geodata te gebruiken. De indieningsperiode voor de aanbesteding begint op 5 juli 2021. De deadline voor het indienen van een offerte is donderdag 2 september 2021.

De aanbesteding richt zich op vijf specifieke onderzoeksthema’s:

  1. Onderzoeksonderwerp #1: CRS-uitbreidingen voor ruimtelijke API’s
  2. Onderzoeksonderwerp #2: Detectie van API’s voor ruimtelijke gegevens
  3. Onderzoeksonderwerp #3: Spatial data API-clients, implementatiegemak
  4. Onderzoeksonderwerp #4: Generieke vs Convenience-aanpak voor API’s voor ruimtelijke gegevens
  5. Onderzoeksonderwerp #5: Eenvoudige/gekoppelde gegevenscoderingen voor API’s voor ruimtelijke gegevens

Budget
Per onderzoeksonderwerp is een budget van € 12.500 exclusief 21% BTW beschikbaar.

Informatiesessie
Op donderdag 15 juli om 13:30 uur organiseert Geonovum een informatiesessie waar je verdere vragen kunt stellen. De notulen van deze vergadering worden ook onderdeel van de Informatienota. Deze notitie wordt uiterlijk op donderdag 29 juli gepubliceerd op de website van Geonovum.

Website Geonovum

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top