Symposium Ruimtelijke inpassing van dijken

Symposium Ruimtelijke inpassing van dijken

Het Nederlandse hoogwaterbeschermingsprogramma is momenteel in volle gang. De opgave voor waterschappen en Rijkswaterstaat is groot: tot 2050 moet naar verwachting 1900 kilometer dijk worden versterkt.

Daarbij wordt de veiligheidsopgave gecombineerd met uitdagingen als de inpassing in de omgeving, publieksparticipatie en afstemming met andere belanghebbenden.

Symposium
Het Koninklijk Nederlands Waternetwerk KNW organiseert daarom speciaal voor projectleiders en omgevingsmanagers bij waterkering beheerders (waterschappen en RWS), beleidsmedewerkers bij gemeenten, projectleiders bij adviesbureaus.

Een symposium over de uitdagingen en nieuwe inzichten voor de ruimtelijke inpassing van dijken. Het evenement vindt plaats op dinsdagmiddag 5 juni 2018 van 12.30 tot 18.00 uur op Slot Loevestein, Loevestein 1, 5307 TG Poederoijen.

Programma

 • 12:30   Inloop/ lunch
 • 13:30   Welkom en inleiding. Louis Broersma (voorzitter KNW Themagroep Water en Ruimte)
 • 13:40   Opgaven en dilemma’s dijkprojecten. Richard Jorissen (Programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma)
 • 14.00    Samen werken aan dijkprojecten: succes- en faalfactoren. Ellen Tromp (Deltares en TU Delft)
 • 14:30   De Wakkere Dijk. Kees van der Velden (Adviseur ruimtelijke kwaliteit Provincie Gelderland)
 • 15:00   Pauze
 • 15:30   Parallelsessies – keuze uit drie sessies:
 • Parallelsessie 1 | Marken, door Alex Hekman (projectmanager Sweco)
  In 2015 en 2016 zijn in opdracht van Rijkswaterstaat een aantal alternatieven voor het versterken van de dijken rond Marken onderzocht. Hierbij is intensief samengewerkt met bewoners, waarbij inbreng is geleverd van meerlaagsveiligheid tot varianten voor dijkversterking. Nu de planuitwerking plaatsvindt kunnen we terugkijken wat deze wijze van participatie heeft opgeleverd voor de invulling en inpassing van de veiligheidsopgave.
   
 • Parallelsessie 2 | Historische kade Spakenburg, door Jan Welling (Projectmanager Waterschap Vallei en Veluwe) en Hein Vinke (projectmanager Waterschap Vallei en Veluwe)
  Als onderdeel van de zuidelijke randmeerdijken is ook de kern van Spakenburg met daarin de oude haven versterkt. Hiervoor is een innovatieve opdrijvende waterkering toegepast die er voor zorgt dat dagelijks gebruik en aanzicht van deze historische oude haven zo veel mogelijk intact blijft. Bij hoog water vormt deze kering een scherm dat vanuit de kade omhoog komt. Ervaringen bij de inpassing van deze kering worden gedeeld en ook welke leerpunten aan de orde zijn gekomen. Hoe kun je op andere plaatsen met innovaties omgaan? Hoe betrek je bewoners?
   
 • Parallelsessie 3 | Ruimtelijke kwaliteit van dijken, door Marianne Firet (Adviseur Ruimtelijke kwaliteit Provincie Gelderland) en Jan Roozenbeek (Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Overijssel)
  Dijken hebben een landschappelijke waarde, die soms wel en soms nog niet wordt meegenomen in dijkversterkingsprojecten. Wat zijn deze waarden, en hoe herken je ze? Aan de hand van de rapporten ‘Kijk op de dijk’ en ‘Ruimtelijk perspectief dijken in Overijssel’ laten Marianne en Jan u zien hoe de ruimtelijke kwaliteit van dijken in beeld gebracht kan worden.

 

 • 16:15   Korte koffiebreak
 • 16:30   Waar lopen we in de praktijk tegen aan? Louis Broersma (KNW)
 • 17:00   Borrel
 • 17:15   Voor geïnteresseerden: toelichting op de interessante delen van de Wakkere Dijk, toegangsweg naar Slot Loevestein
 • 18:00   Einde programma

 

Website H2O | KNW

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top