Sweco brengt voor ProRail kansrijke locaties voor zonneparken in kaart

Sweco brengt voor ProRail kansrijke locaties voor zonneparken in kaart

Ingenieursadviesbureau Sweco heeft in opdracht van ProRail geanalyseerd welke gronden van ProRail kansrijk zijn voor de aanleg van zonneparken.
Het resultaat van deze studie biedt veel perspectief om de zonneparken te realiseren en de duurzame energieambities van ProRail en NS te verwezenlijken.

In de afgelopen maanden analyseerden energie experts van Sweco welke van de 7.000 kilometer spoorbermen (circa 3.200 ha) van ProRail kansrijke zonnepark-locaties zijn. Ook zijn de (aanpalende) percelen van de NS toegevoegd aan de analyse. Sweco heeft hiervoor GEO-ICT oplossingen ingezet. 

Robin van der Sande, adviseur Duurzame Energie van Sweco: ‘We kijken terug op een zeer geslaagde samenwerking met ProRail. We hebben kennis van GIS, technische kennis van zonneparken en de kennis van de gronden met elkaar gecombineerd en geïnterpreteerd. Hierin hebben de experts van ProRail en die van Sweco elkaar uitstekend aangevuld. Hieruit zijn de potentiele percelen voor zonneparken inzichtelijk gemaakt.’

In een GIS model zijn berekeningen uitgevoerd op basis van verschillende data-lagen, zoals de afstand tot de onderverdeelkast gecombineerd met andere kwantitatieve gegevens. Met de vastgestelde criteria – denk aan beschikbaarheid, onderhoud, bereikbaarheid, veiligheid en ecologie – is een landelijke inventarisatie uitgevoerd. 

Duurzame energie opwekken met eigen assets
ProRail heeft een stevige duurzaamheidsambitie en wil klimaatneutraal worden. Om dit te bereiken, wil ProRail net zoveel elektriciteit op hun assets (laten) opwekken als zij verbruiken. Daarbij wordt gekeken naar het inzetten van gronden van ProRail, waarbij landschappelijke en ecologische inpassing belangrijke factoren zijn. 
 

Gerald Olde Monnikhof, Programmamanager Duurzaamheid bij ProRail: ‘Zonneparken op deze gronden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelstelling en de energietransitie van Nederland versnellen.’

In de komende maanden zullen de meest kansrijke locaties door ProRail verder worden onderzocht, om de uiteindelijke realisatietrajecten te starten.  

Sweco behoort tot de meest ervaren partijen in de markt op het gebied van grote zonneparkprojecten. Niet alleen voert Sweco projecten uit bij externe opdrachtgevers, waar we betrokken zijn van ontwerp tot exploitatie; ook zijn we actief op onze eigen locatie de Bavelse Berg, waar een zonneweide van circa 30 tot 40 MWp (circa 100.000 tot 150.000 panelen, ca. 25 ha) wordt gerealiseerd. Sweco’s doel is om samen met onze klanten te komen tot duurzame gebouwen en gebieden en schone energievormen.  

Website Sweco

Website ProRail

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top