Supermarktkaart 2016 beschikbaar

Supermarktkaart 2016 beschikbaar

Lukey Kwadraat, het onderzoeksbureau van onderzoeker en adviseur Rik Lukey, maakte in 2011 de eerste supermarktkaart voor Nederland. Deze kaart, geschikt voor gebruik in Geografische Informatie Systemen, is na een update in 2015, nu opnieuw uitgebracht. De supermarkten in Nederland zijn bij de jongste actualisatie in juni 2016 nogmaals in kaart gebracht.

In totaal zijn bij de inventarisatie 25 supermarktformules meegenomen. Naast de adresgegevens zijn de coördinaten, de supermarktformule en het segment waarbinnen de supermarkt zich bevindt, geregistreerd.

Het aantal Jumbo supermarkten is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De overname van C1000 door Jumbo heeft sterk bijgedragen aan deze groei. In de kaart zijn de Jumbo-supermarkten in 2016 afgebeeld en is aangegeven welke van deze supers in 2011 een C1000 hebben gehuisvest.
Het aantal Jumbo supermarkten is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De overname van C1000 door Jumbo heeft sterk bijgedragen aan deze groei. In de kaart zijn de Jumbo-supermarkten in 2016 afgebeeld en is aangegeven welke van deze supers in 2011 een C1000 hebben gehuisvest.

Heden en verleden

Doordat de supermarktkaart ook in 2011 en 2015 is samengesteld is bekend of een supermarkt in het verleden al aanwezig was en tot welke formule de winkel toentertijd behoorde. Gezien de snelle veranderingen in de retailbranche, waarbij formules elkaar in hoog tempo hebben overgenomen, is daarmee een waardevol nieuw item aan het bestand toegevoegd. De supermarktkaart van 2011 is ook in de GIS-mapviewer te bekijken.

De supermarkten in Amsterdam-West afgebeeld naar formule.
De supermarkten in Amsterdam-West afgebeeld naar formule.

Shape en Excel

De supermarktkaart 2016 is beschikbaar als shapefile. Ook kan een excel-bestand met de kenmerken van de diverse supermarkten worden aangeleverd. Met het beschikbaar komen van de supermarktkaart 2016 is de shapefile van 2011 gratis beschikbaar gemaakt bij bestelling van de kaart van 2016.

Website Lukey Kwadraat

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top