Structuurvisie Ondergrond gepubliceerd

Structuurvisie Ondergrond gepubliceerd

De Structuurvisie Ondergrond (STRONG) richt zich op duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond, waarbij  ‘benutten’ en ‘beschermen’ met elkaar in balans moeten zijn.

Het is een gezamenlijke visie van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) die op 11 juni 2018 verscheen.

Belangrijkste elementen
De structuurvisie belicht een aantal aspecten van de ondergrond. Zo is er veel aandacht voor veiligheid en het tijdig betrekken van de omgeving bij nieuwe activiteiten in de ondergrond. Provincies hebben het voortouw bij het aanwijzen van gebieden voor drinkwaterwinning. In deze kabinetsperiode worden er geen opsporingsvergunningen verstrekt voor nieuwe gasvelden op land. Aardgaswinning uit bestaande ‘kleine velden’ is echter nog enige tijd nodig. Ook wordt gesteld dat het belangrijk is potenties voor geothermie te benutten. De winning van schaliegas wordt uitgesloten, ook na deze kabinetsperiode. CO2-opslag op zee: nu geen CO2-opslag op land, wel mogelijkheden op land onderzoeken.

Reacties
Vanuit de drinkwatersector klonken er gemengde reacties. Zo stelt de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) verheugd te zijn over de aandacht voor de kwetsbaarheid van drinkwaterwingebieden, maar tegelijkertijd wordt er door Vewin op gewezen dat er nog steeds risicovolle schuine mijnbouwboringen zijn toegestaan onder grondwatervoorzieningen. Ook drinkwaterbedrijf Vitens toonde zich kritisch.

Website Rijksoverheid
Website Vitens
Website Vewin

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top