Strategische raamovereenkomst Imagem met Kadaster

Strategische raamovereenkomst Imagem met Kadaster

Imagem en het Kadaster hebben een strategische raamovereenkomst gesloten rond de inzet en ontwikkeling van Hexagon Geospatial-oplossingen binnen het Kadaster.

De strategische raamovereenkomst is een vervolg op de bestaande overeenkomst tussen Imagem en het Kadaster voor de beschikbaarstelling van de voormalige ERDAS-technologie en de bestaande overeenkomst tussen het Kadaster en Intergraph Benelux BV voor GeoMedia-technologie. Met de oprichting van Hexagon Geospatial in 2014 zijn deze technologieën samengebracht in één divisie, waarvoor Imagem het aanspreekpunt is. De hoogwaardige kennis die aanwezig is op het gebied van kadastrale en topografische vraagstukken stellen Imagem en Hexagon Geospatial in staat haar technologie gericht door te ontwikkelen.

Breed scala van werkprocessen

Het gaat om technologie op het gebied van GIS, Remote Sensing, Fotogrammetrie en grootschalig databeheer. Ook het vorig jaar gelanceerde M.App Portfolio voor de inzet van Smart M.Apps is hier onderdeel van. Binnen de overeenkomst behoort ook toegang tot alle kennis ten aanzien van de Hexagon Geospatial-technologie, zowel via het team van Imagem als van Hexagon Geospatial wereldwijd. De samenwerkingsovereenkomst biedt de partijen de mogelijkheid om in nauwe samenwerking oplossingen voor een breed scala van werkprocessen te creëren.

Over Imagem

Imagem is leverancier van geografische oplossingen met kantoren in Rotterdam en Apeldoorn. Imagem is premium partner van Hexagon Geospatial-technologie en richt zich op het ontwikkelen van ICT-oplossingen die gebruikers helpt kaartdata, statistiek en business intelligence te combineren. Imagem werkt met overheden (nationaal, regionaal en lokaal), defensie en veiligheidsorganisaties, dienstverleners en system integrators.

Website Imagem

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top