Stichting RIONED treedt toe tot College Datastandaarden

Stichting RIONED treedt toe tot College Datastandaarden

Alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, archeologie, water en riolering zitten nu onder één dak. Dit bevordert de digitale samenwerking, onderzoek en beleidsonderbouwing van bedrijfsleven en overheden. Stichting RIONED treedt toe tot het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden waarin SIKB en het Informatiehuis Water al samenwerken. Stichting RIONED brengt haar open gegevensstandaard, het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), onder bij het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen Datastandaarden.

Impuls voor betere uitwisseling van gegevens

De toetreding van Stichting RIONED, koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering, tot het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) moet ertoe leiden dat het uitwisselen van gegevens over allerlei onderwerpen op het gebied van (stedelijk) water, bodem en archeologie steeds eenvoudiger wordt. Het delen van gegevens maakt nieuwe toepassingen mogelijk. Wanneer gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterbeheerders via digitale data-uitwisseling de beschikking krijgen over de gegevens van anderen zijn grote efficiencyvoordelen mogelijk voor overheden en marktpartijen. Aan het delen van data tussen verschillende sectoren is dan ook grote behoefte.

Ketensamenwerking

De digitalisering van de maatschappij maakt data-uitwisseling steeds belangrijker. Bedrijven, overheden en andere organisaties die onderdeel uitmaken van een ‘keten’ merken dagelijks het belang van een optimale uitwisseling van digitale informatie. Wie behoefte heeft aan gegevens voor bijvoorbeeld een onderzoek of een besluit, wil deze uiteraard adequaat, tijdig en efficiënt ontvangen. Daartoe zijn zogenoemde datastandaarden ontwikkeld. Een datastandaard zorgt ervoor dat computers ‘dezelfde taal spreken’. Dat gegevens van verschillende herkomst op een gelijke wijze kunnen worden gepresenteerd, bijvoorbeeld op een kaart.

Een goede standaard voorkomt dat voor iedere ketenpartner een aparte, dure, datakoppeling moet worden ontwikkeld. Datastandaarden maken het voor bedrijven en overheden mogelijk om digitale gegevens over in dit geval bodem, water, riolering of archeologie foutloos en snel uit te wisselen. Het maakt die informatie-uitwisseling flexibel, het drukt de kosten en het bevordert innovatie. Met het combineren van veel gegevens worden nieuwe inzichten en nieuwe toepassingen mogelijk gemaakt.

Het nu toegevoegde Gegevenswoordenboek Stedelijk Water standaardiseert de gegevensuitwisseling voor de gemeentelijke watertaken.

Onafhankelijke borging

Om te borgen dat voor iedereen data-uitwisseling mogelijk is, en dat de voorwaarden hiertoe niet door bijvoorbeeld één leverancier worden bepaald, is het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden in het leven geroepen. Dit onafhankelijke College ziet erop toe dat bodem-, water- en archeologische gegevens door alle betrokkenen digitaal kunnen worden uitgewisseld. Het College neemt besluiten over wijzigingen op de datastandaarden en kan ook nieuwe standaarden vaststellen.

Website RIONED

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top