Staffelcontract Geo-diensten Rijkswaterstaat

Staffelcontract Geo-diensten Rijkswaterstaat

Sinds 15 maart 2019 voert Geomaat, in partnerschap met Antea, opdrachten uit ten behoeve van het staffelcontract Geo-diensten voor Rijkswaterstaat. Per 15 maart 2023 gaat het nieuwe staffelcontract in uitvoering. Dit is een nadere overeenkomst onder de raamovereenkomst Geo-Informatie. De vele kleine projecten waar Geomaat voor ingezet gaat worden vereisen flexibiliteit in planning en een goede projectcoördinatie. Daarnaast is Geomaat bekend met de diverse RWS-productspecificaties en de RWS-werkwijze die in kader van het staffelcontract vereist zijn. Jaarlijks voert Geomaat een diversiteit aan opdrachten uit voor RWS.Aan het woord is Ronald Bausch, Projectleider Geo & Mobile Mapping

De verscheidenheid aan opdrachten binnen het staffelcontract is groot. Veel werkzaamheden binnen het staffelcontract voeren wij uit vanuit onze expertises Landmeten, Mobile Mapping en Data analyse & verwerking. Binnen de expertise Geo zetten we bijvoorbeeld punten uit waar toekomstige tracés komen. Ook doen we werk voor een stuk grondverwerving en winnen we volgens kadastrale richtlijnen (HTW conform) perceelgrenzen in. Ook secundair waterpassen (hoogtemetingen) maakt deel uit van het pakket aan werkzaamheden. Verder voeren wij deformatiemetingen aan kunstwerken uit en berekenen wij de minimale brughoogten voor verkeersmanagement in de Nederlandse vaarwegen.

Binnen onze expertise Mobile Mapping maken wij DTM’s ten behoeve van ontwerpen voor nieuwe of uitbreidingen van Rijkswegen. Ook meten wij kleine mutaties in het DTB (Digitaal Topografisch Bestand), waar nodig updaten we het BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie en winnen wij doorrijprofielen in van kunstwerken en portalen gelegen in Nederlandse Rijkswegen.

Van Texel tot Zeeland
Door heel Nederland voeren wij opdrachten uit die vallen binnen dit staffelcontract. Sinds een aantal jaren hebben wij een landelijke dekking, door onze uitbreiding naar het midden van het land (vestiging Amersfoort). Onze medewerkers wonen door heel het land. Wij zorgen ervoor dat we de juiste mensen inzetten rekening houdend met reistijd. Dit waarborgen we door een goede planning. Tot nu toe hebben wij in alle provincies meerdere klussen uitgevoerd binnen het staffelcontract.

Een voorbeeld van een opdracht wat binnen dit staffelcontract valt, is het inmeten van een aantal meetpalen middels statische GPS-meting in de Westerschelde en het uitvoeren van deformatiemetingen aan de Zeeburgerbrug (Amsterdam) of aan de draaibruggen bij Kornwerderzand (Afsluitdijk). Maar ook het inmeten van zeesluizen, het controleren van de hoogte van geluidswallen en het inmeten van de minimale doorrijhoogte in de Schipholtunnels valt er binnen. We werken op diverse plekken in Nederland – van Ameland tot Zuid-Limburg – om secundaire waterpassingen uit te voeren, bijvoorbeeld het inmeten van enkele FASTNED-stations om het DTB en BGT te updaten.

Kennis van RWS-producten
Wij hebben veel kennis van Rijkswaterstaat producten door het uitvoeren van de verschillende opdrachten binnen de meest recente product specificaties van Rijkswaterstaat. Flexibiliteit binnen onze planning en werkzaamheden is hierin vereist, het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er een spoedopdracht binnenkomt die binnen twee dagen uitgevoerd moet worden. Wij werken volgens de specificaties van Rijkswaterstaat.

Website Geomaat

 

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top