STABU faciliteert nu ook Elementenmethode NL/SfB

STABU faciliteert nu ook Elementenmethode NL/SfB

Vanuit de markt is meermalen de wens geuit om met de Elementenmethode (NL/SfB Tabel 1) te kunnen werken, ook wanneer het gaat om opstellen van bestekken of specificaties. Vanaf heden is de classificatie ook toegevoegd binnen de online systematiek STABU Bouwbreed, waardoor de gebruiker zelf de keuze voor een werkmethode kan maken.

De classificatiemethode NL/SfB, bedoeld voor het gebruik tijdens het ontwerpen, realiseren en beheren van bouwprojecten, wordt onder andere gebruikt om objecten en lagen te ordenen in CAD-systemen, om informatie van leveranciers van bouwproducten inzichtelijk te maken, om kostengegevens op een overzichtelijke wijze te kunnen groeperen, en in vele andere toepassingen.

Deze elementenmethode NL/SfB is afgelopen decennia door de markt omarmd. Door de jaren heen zijn veel variaties gekomen op de officiële basislijst van de NL/SfB-codering. Om verwarring in de markt weg te nemen hebben BNA en STABU in 2015 al eerder gemeend een officiële uitgave beschikbaar te stellen.

STABU Bouwbreed

De online systematiek STABU Bouwbreed is in 2015 geïntroduceerd met de classificaties ‘Ruimten’, ‘Bouwsystemen & Installaties’ en ‘Werksoorten’. Binnen STABU Bouwbreed zijn meerdere classificaties ondergebracht om toegang te bieden tot de inhoud en kern van de STABU database waarin kennis is samengebracht in specificaties.

Om de aansluiting met nieuwe manieren van werken te vinden, is naast de traditionele werksoorten een nieuwe classificatie Bouwsystemen en Installaties ontwikkeld die het mogelijk maakt op verschillende abstractieniveaus prestatiebeschrijvingen uit te werken en zo van grof naar fijn een project uit te werken.

Aangezien er in de huidige bouwsector gebruik wordt gemaakt van verschillende classificaties probeert STABU deze zo goed mogelijk te ontsluiten. Vandaar dat er een begin is gemaakt om NL/SfB te koppelen aan de nieuwe STABU Bouwbreed database en de markt daarmee de mogelijkheid te bieden hiervan gebruik te maken bij het maken van een projectspecificatie.

Koppeling Elementenmethode/Bouwbreed

NL/SfB Tabel 1 bevat verschillende niveaus. Er is voor gekozen om in eerste instantie grofweg te koppelen en zo de toegangsweg van NL/SfB beschikbaar te maken. Dit betekent dat er een koppeling vanaf het niveau van 2 posities in NL/SfB naar het niveau van systeemverzamelingen van STABU Bouwbreed is gerealiseerd, van daaruit is een verdere verfijningstructuur beschikbaar. Vanwege consistentie is deze koppeling voor alle vakgebieden op hetzelfde niveau aangebracht.

De praktijk wijst uit dat de NL/SfB in de sector vaak tot 2 posities (Element) in de pas loopt met de officiële lijst van NL/SfB en vanaf 3 posities er vele dialecten zijn ontstaan. De koppelingen die zijn aangebracht kunnen hiermee makkelijk worden gebruikt als verfijningstructuur. Daarnaast zijn systeemspecificaties toegevoegd op 2 posities (Element) van NL/SfB zodat een prestatiebeschrijving kan worden gemaakt op dat niveau van de classificatie.

STABU nodigt alle geïnteresseerden uit om feedback te leveren op de koppeling.

Website STABU

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top