“Solibri kan veel meer dan alleen maar clashcontrole”

“Solibri kan veel meer dan alleen maar clashcontrole”

KUBUS zet in op voorlichting en uitbreiding functionaliteit

In mei 2018 maakten KUBUS en BIM4ALL een samenwerkingsovereenkomst bekend waarbij BIM4ALL de door KUBUS opgezette trainingen voor Solibri Model Checker zal gaan verzorgen. BIGnieuws sprak met Ronald de Graan, directeur productmanagement bij KUBUS, over deze samenwerking, de inzet van BIM in Nederland en de minder bekende mogelijkheden van Solibri. 

Door Lambert-Jan Koops

Solibri Model Checker – BIMcollab properties. 

 

Door de samenwerking tussen KUBUS en BIM4ALL wordt de Solibri-trainingscapaciteit in Nederland verruimd en dat is ook nodig gezien de groeiende vraag naar trainingen voor Solibri Model Checker, zo stelt De Graan. “Het aantal Solibri-gebruikers stijgt hard en de vraag naar Solibri-kennis neemt evenredig hard toe. Uiteraard zien wij het als onze taak om deze vraag voldoende te kunnen bedienen, maar het leek ons zinvol om het aanbod van kennispartijen te verbreden door partijen erbij te betrekken die meer branchegebonden, specialistische kennis in huis hebben. Op basis van het regiobereik, de achtergrond, hun netwerk en de kennis van BIM4ALL was dit bedrijf voor ons een logische partner, vandaar dat zij vanaf nu de Solibri-trainingen verzorgen in Nederland.”
Een van de pluspunten van de samenwerking is voor BIM4ALL dat dit bedrijf een uitgebreide klantenkring heeft in onder andere de aannemerij en de onderneming zo haar bestaande klanten nog breder kan ondersteunen. De kwaliteit van de cursussen zijn daarbij gewaarborgd: de Solibri-specialisten van KUBUS hebben het traject doorlopen met de BIM-consultants van BIM4ALL, zodat de cursus voldoet aan de kwaliteitsnormen van KUBUS. “De kennisuitwisseling was daarbij overigens geen eenrichtingsverkeer”, zo merkt De Graan op. “Omdat zij heel veel praktijkervaring hebben op het gebied van BIM, kiezen ze soms voor een andere benadering van projecten. Het is voor ons leerzaam om te zien hoe zij het aanpakken en die praktische manier van denken is ook echt een aanvulling op onze eigen manier van werken met Solibri.”

Pontsteiger in Solibri.

BIM-Adaptatie
De vraag naar zowel Solibri als de Solibri-cursussen zal de komende jaren nog wel blijven doorgroeien, zo is de verwachting van De Graan. Hij legt uit waarom: “Veel grote partijen hebben gecommuniceerd dat ze in 2019 of 2020 al hun projecten in BIM willen hebben draaien en daarvoor heb je de juiste mensen en software nodig. We merken dat dit laatste in veel gevallen Solibri is en dus wordt er nu veel geïnvesteerd in die software. De investeringen in Solibri staan daarbij niet op zichzelf, het is te merken dat op echt alle fronten hard wordt gewerkt aan de invoering van BIM. We verkopen naast Solibri bijvoorbeeld ook onze eigen issue-managementsoftware BIMcollab en zien daarvan ook het gebruik exploderen. BIMcollab heeft het succes van Solibri in Nederland nog eens versterkt. Beide oplossingen zijn volledig geïntegreerd: problemen die de gebruiker vindt met Solibri kan hij eenvoudig via BIMcollab in de cloud communiceren met de mensen die ze moeten oplossen.
Beide pakketten werken uitsluitend met open standaarden IFC en BCF, en het gebruik ervan is daarmee afhankelijk van de BIM-adaptatie in een land, zodat we goed kunnen zien hoe het er op BIM-gebied voor staat in Nederland. Dat is overigens heel goed. Wij zijn wereldwijd een van de koplopers met betrekking tot BIM, en meer specifiek voor Solibri geldt dat Nederland samen met Noorwegen de eerste plaats deelt als het aankomt op het gebruik van deze software.”
Met de acceptatie van BIM bij de grote bouwpartijen zal het op middellange termijn vooral van belang zijn om ook de middelgrote en kleinere aannemers, onderaannemers en leveranciers te overtuigen van het voordeel van BIM. Dat gaat echter voor een deel vanzelf, zo meent De Graan: “De grote aannemers hebben de kennis en de middelen om zelf processen en ideeën uit te werken, procedures te testen en pilots te draaien. Wanneer ze een nieuwe manier van werken zoals BIM dan doorvoeren in bouwprojecten, worden de kleinere partijen direct geconfronteerd met het nut ervan en zijn ze snel bereid om het over te nemen. Bij een groot project als Pontsteiger is bijvoorbeeld goed bewezen hoe nuttig een BIM-aanpak is en daar is dan ook te zien dat de kleinere partijen er vervolgens in meegaan. De BIM-acceptatie sijpelt dus als vanzelf van boven naar beneden door de keten.”

Een close-up van Pontsteiger.

Meer dan clashcontrole
De Graan verwacht dus geen al te zware taak te hebben aan het verkopen van de BIM-gedachte en Solibri aan middelgrote en kleinere partijen in de bouw. Daarmee houdt hij de handen vrij voor andere werkzaamheden en één daarvan is het promoten van het gebruik van Solibri voor andere taken dan alleen maar clashcontrole. “Ik vind het jammer dat Solibri vaak nog erg eenzijdig wordt gebruikt. Ik probeer al enige tijd bedrijven voor te lichten over de schier oneindige mogelijkheden en laat daarbij zien dat Solibri veel meer kan dan alleen clashcontrole. Zo kan het bijvoorbeeld worden ingezet om na te gaan of een project voldoet aan uiteenlopende ontwerpeisen, zoals de BREAAM-richtlijnen voor duurzaamheid. Het is daarnaast ook mogelijk om het pakket te gebruiken voor de controle van bouwbesluitregels en veiligheidseisen, alleen zijn er nog te weinig mensen die dit weten en gebruikmaken van die functies.” 

Materialenpaspoort
De Graan geeft niet alleen voorlichting over de extra controlemogelijkheden die Solibri biedt, maar is ook betrokken bij de ontwikkeling van extra functionaliteit voor het pakket. “KUBUS is partner van Madaster, de ontwikkelaar van het materialenpaspoort. Wij zijn daarbij kennispartner en hebben meegeholpen aan de ontwikkeling van een methode waarmee de gegevens voor een materialenpaspoort te onttrekken zijn aan een IFC-model. Solibri en BIMcollab ZOOM beschikken dan ook over de functionaliteit om IFC-modellen eenvoudig inzichtelijk te maken en te controleren op de vereisten voor een materialenpaspoort. Zoals ik al zei: er is echt veel meer mogelijk met Solibri en ZOOM dan alleen maar clashcontrole.”

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top