Sneller meten door corona­maatregelen

Sneller meten door corona­maatregelen

ARAN-meetvoertuig brengt jaarlijks 9.000 km snelweg gedetailleerd in beeld.

 

 

Fugro sleepte in 2018 een vijfjarig contract van Rijkswaterstaat in de wacht voor het inwinnen van oppervlakte-informatie van zo’n 9.000 km aan rijkswegen in de noordelijke helft van Nederland. Hiervoor wordt ARAN ingezet, de Automatic Road Analyzer. Uiteraard moest dit werk ook tijdens de coronaperiode gewoon doorgang vinden, met enkele uitdagingen, maar ook onverwachte voordelen.

Rijkswaterstaat heeft voor het onderhoud en beheer van de rijkswegen verschillende soorten informatie nodig over het oppervlak van het wegdek. Het ARAN-meetvoertuig dat Fugro hiervoor gebruikt, rijdt met ongeveer 100 km per uur over de te meten wegen en is uitgerust met verschillende sensoren, scanners en camera’s. Daarbij kijkt ARAN naar het wegdek, waar zelfs haarscheurtjes van enkele millimeters kunnen worden gedetecteerd.

De opnamen die dit oplevert, beschrijven de vlakheid en oppervlakteschade van de weg. Met de opnamen zijn allerlei wegparameters te berekenen, zoals lengte- en dwarsprofielen, spoorvorming en steenverlies. Op basis van deze parameters/schadebeelden bepaalt Rijkswaterstaat in het jaarlijkse Meerjarenplan Verhardingen welke delen van de wegen moeten worden hersteld en met welke prioriteit.

Coronamaatregelen
Richard Bun, senior project manager van Fugro: ‘We zijn in 2019 voor het eerst daadwerkelijk gaan rijden voor Rijkswaterstaat. Het ‘seizoen’ loopt steeds van februari tot juli, daarbinnen moeten alle metingen en analyses afgerond zijn. Toen kwam begin 2020 corona en moesten we snel schakelen. Er werken twee mensen in een ARAN-voertuig, maar je kunt er geen anderhalve meter afstand houden. We hebben dat opgelost door in vaste koppels te werken en heel goed te monitoren of iemand coronaverschijnselen had. En natuurlijk meteen testen, toen dat eenmaal kon. Gelukkig is dat goed gegaan en hebben we geen besmettingen gehad.’

‘Een extra uitdaging was dat er in België, waar Fugro ARAN-opdrachten uitvoert voor onder andere het Havenbedrijf Antwerpen, weer andere coronaregels golden. Het was zelfs zo dat België op slot ging en we het project moesten opschorten. Dus het was nog een heel geregel om altijd en overal aan de maatregelen te kunnen voldoen.’

Een onverwacht voordeel van de coronaperiode was de afwezigheid van files: ‘We hadden nauwelijks last van oponthoud en konden veel sneller werken dan in 2019. Een gunstige bijkomstigheid was dat begin 2020 de maximumsnelheid overal naar 100 km ging. Onze bus rijdt ongeveer 100 km per uur en dat was vroeger – toen de maximumsnelheid nog 130 km was – in de linkerbaan wel eens lastig voor sommige andere weggebruikers…’

Vliegtuigopstelplaats Schiphol
De ARAN-techniek leent zich voor alle grote en lange verharde oppervlakken, dus ook provinciale en gemeentelijke wegen. ‘Een leuke, ‘andere’ klus was vorig jaar, toen we een nieuwe opstelplaats voor vliegtuigen op Schiphol moesten inmeten, een betonstrook van 80 bij 300 meter. De maximale helling van zo’n platform mag ongeveer 1% zijn, vanwege de afwatering, maar vooral omdat taxiënde vliegtuigen een steilere helling niet aankunnen. Met ARAN kunnen wij een heel nauwkeurig digitaal terreinmodel of DTM maken, tot millimeterniveau. Uit onze metingen bleek dat het beton van het platform nog niet volledig voldeed aan de eisen van Schiphol.’

Website Fugro

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top