Smart city Hilversum volledig open ecosysteem

Smart city Hilversum volledig open ecosysteem

Roadmap houdt opties open voor toekomst

In Hilversum is de kogel door de kerk: de stad zet in op de transformatie naar een smart city. Een consortium van bedrijven zal de overgang mogelijk maken door een open smart-cityplatform te bieden waarmee de gemeente Hilversum haar smart-cityvraagstukken kan aanpakken. Atos, VodafoneZiggo, ViNotion, Sustainder, Sorama, Dynniq en Esri zijn de partijen die de mediastad smart zullen maken. BIGnieuws sprak hierover met Maarten Welmers, business developer bij Esri Nederland.

Door Lambert-Jan Koops

Datagedreven diensten zullen dankzij Smart City Platform een positieve impuls geven aan de mobiliteit en duurzaamheid in Hilversum.

“Een bijzonder positief kenmerk van de smart-city-opzet waar de gemeente Hilversum voor heeft gekozen, is dat de gemeente inzet op een open ecosysteem, waarop iedereen kan aansluiten”, stelt Welmers als hem gevraagd wordt waarom hij zo enthousiast is over het project. “Er is een roadmap gemaakt waarbij de verschillende onderdelen zijn vastgelegd, maar een deel nog niet contractueel ingevuld, zodat er flexibiliteit is naar de toekomst om vraagstukken op te pakken. Een dergelijke opzet houdt alle partijen scherp en maakt het mogelijk om gebruik te maken van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen die nu nog niet te voorspellen zijn. Ik denk dan ook dat deze flexibele insteek uiteindelijk heel gunstig zal blijken te zijn voor de resultaten van het smart-cityproject.”

Maatschappelijke vraagstukken
Inmiddels zijn de eerste voornemens op de roadmap naar smart city Hilversum omgezet in daden en daarbij is ervoor gekozen om MyCity van Atos en het ArcGIS-platform van Esri de basis te laten vormen van het Smart City Platform Hilversum. “Het hoofddoel bij het creëren van een smart city is dat maatschappelijke vraagstukken dankzij het gebruik van data worden opgelost en daar is specifieke technologie voor nodig”, zo stelt Welmers. “MyCity is hierbij het platform dat alle beschikbare data op één plek samenbrengt en dus de input verzamelt van de diverse sensoren die in de stad worden aangebracht. ArcGIS biedt de functionaliteit om (real-time) data over de leefomgeving samen te brengen, te visualiseren, te analyseren, en breed toegankelijk en bruikbaar te maken.”

De bedoeling is dat datagedreven diensten dankzij Smart City Platform een positieve impuls zullen geven aan de mobiliteit en duurzaamheid in de stad. De verwerking van data die voor dit doel nodig zijn, voldoen aan de uitgangspunten van de gemeente Hilversum op het gebied van privacy, open dataprincipes en toegankelijkheid. Via een virtueel en fysiek ‘Smart City Lab’ kunnen de bewoners, bedrijven, scholen en instellingen van de gemeente Hilversum tijdens informatiebijeenkomsten, workshops en inspiratiesessies óók een bijdrage leveren aan slimme oplossingen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun gemeente.
Het feit dat burgers betrokken worden bij de opzet en invulling van de smart city, is volgens Welmers essentieel. “Technisch is er heel veel mogelijk, op het gebied van inwinning en verwerking, maar dat is geen doel op zich. Waar het om gaat is dat data laagdrempelig beschikbaar zijn voor zowel de gemeentelijke organisatie als de burgers. Dat betekent dus geen website waar geïnteresseerden Excel-bestanden met informatie kunnen downloaden die ze eerst moeten bewerken voordat ze de gegevens kunnen gebruiken, maar een platform dat niet alleen de data levert maar waarmee ook eenvoudig applicaties te configureren zijn die deze data inzichtelijk maken.”

Data analyseren
De manier die Welmers voorstaat voor het laagdrempelig beschikbaar stellen van data binnen een smart city, sluit uiteraard aan bij de mogelijkheden die het Hilversumse Smart City Platform biedt. Dit platform bevat data uit tal van (open) databronnen, en lokale datasets en biedt de mogelijkheid voor gebruikers om zelf data toe te voegen, en eenvoudig apps, interactieve kaarten en dashboards te maken of configureren. De integratie tussen MyCity van Atos en ArcGIS van Esri is bovendien zo geregeld dat alle (real-time) gegevens breed en eenvoudig toepasbaar zijn.

Welmers: “Het ArcGIS-platform biedt de basis om echt alle beschikbare data over de leefomgeving samen te brengen en te analyseren. De betrokken partijen krijgen zo meer inzicht in allerlei thema’s, waaronder veiligheid en de energietransitie. Ook kunnen gebruikers van het platform initiatieven starten voor hun straat, buurt of stad om samen een lokaal vraagstuk aan te pakken en dat is uiteindelijk een belangrijk doel van smart city. De kracht van ArcGIS is dat er al veel data (landelijke open data en basisregistraties) met één klik bruikbaar zijn in tal van standaard configuraties. Een geïnformeerde burger kan er dan ook al snel mee uit de voeten en zelf een app maken die hem of haar nuttig lijkt. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om via open API’s en SDK’s als developer aan de slag te gaan.”

Via een virtueel en fysiek ‘Smart City Lab’ kunnen de bewoners van Hilversum óók een bijdrage leveren aan slimme oplossingen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun gemeente.

Buurtapp
De claim van Welmers dat een geïnteresseerde gebruiker van ArcGIS snel een eigen app moet kunnen configureren, licht hij toe door enkele voorbeelden te geven: “Met het ArcGIS-platform zijn zowel uitgebreide oplossingen, als ook eenvoudige apps te maken. De aandacht gaat vaak uit naar grote en ingewikkelde zaken, maar de kracht is juist dat een buurtappje zonder programmeren zo in elkaar te zetten is. Wie bijvoorbeeld een monumentenroute wil maken, of een app wil maken voor het inventariseren van bomen, heeft dat snel genoeg voor elkaar. Het enige wat nodig is om als burger met ArcGIS aan de slag te gaan, is contact opnemen met het smart city lab van de gemeente.”
Het gebruik van de smart-citymogelijkheden is niet zozeer afhankelijk van de beschikbaarheid van technologie, techniek en data, maar meer in hoeverre mensen, organisaties en processen worden geholpen deze in te zetten bij vraagstukken/problemen, denkt Welmers. “Het is ook de bedoeling dat het aantal apps langzaam maar zeker toeneemt door natuurlijke groei. De gemeente kan dit natuurlijk aanmoedigen en zelf ook opdrachten voor apps uitzetten, maar daarnaast is het idee dat gebruikers zelf dingen kunnen maken die ze nuttig achten, zodat er apps ontstaan waar zeker vraag naar is.”

Praktijkrichtlijn 
Met de opzet waar de gemeente Hilversum voor heeft gekozen, is de smart-citybenadering van de stad toekomstbestendig volgens Welmers. “Het is weliswaar de eerste keer dat een integraal platform als dit is uitgerold in een open ecosysteem, maar er is van tevoren duidelijk goed nagedacht over de toekomst. Het project voldoet dan ook aan de NEN-richtlijn voor Open Urban Platforms, oftewel NPR-OUP’s en dat juich ik van harte toe. Niet alleen omdat ik zelf nauw betrokken ben bij de ontwikkeling van deze standaard, maar vooral omdat die voortborduurt op eerdere aanzetten tot standaardisatie vanuit het European Innovation Partnership Smart Cities & Communities en het DIN SPEC 91357 (Reference Architecture Model “Open Urban Platform”) uit 2017.
Met inzet van expert Nederlandse steden, kennisinstellingen en bedrijven die zich met smart cities bezighouden, zijn voornoemde standaarden op basis van ervaringen verder uitgewerkt en praktisch toepasbaar gemaakt. Daarmee is de NPR-OUP’s dus volledig toegesneden op onze nationale situatie en biedt deze het juiste houvast voor smart cities van nu en van de toekomst.”

Website NEN

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top