Smart City App: Voor iedere gemeente is er één

Smart City App: Voor iedere gemeente is er één

De Smart City App toont voor alle gemeenten actuele informatie via een aantrekkelijk en overzichtelijk dashboard. Er zijn diverse bronnen van open data die zowel door de overheid als sociale media worden aangeboden.

Door de redactie

Interessante data van en over de overheid zitten vaak verstopt achter portals, downloads en web services. Op verzoek van de gemeente Utrecht heeft 2coolmonkeys een dashboard viewer ontwikkeld, die interessante data en geodata van en over de gemeente Utrecht op een centrale plek laat zien.

Voorbeeld
Gezien veel data, bijvoorbeeld van het CBS en PDOK, over álle gemeenten in Nederland gaan, is er ook voor alle gemeenten een City Dashboard gemaakt. Voor zowel gemeenten die nog geen opendatabeleid hebben als gemeenten die alleen een opendataportaal aanbieden, kan de Smart City App als voorbeeld gelden. Gezien de hoeveelheid en complexiteit van open data, toont de Smart City App de data in verschillende categorieën: Stad in Cijfers, Stad Actueel en Stad in Beeld.

Stad in Cijfers
Stad in Cijfers bevat allerlei statistische data, over belangrijke onderwerpen als Inwoners, Zorg en Mobiliteit. Voorbeelden zijn de verhouding man/vrouw, percentage huishoudens met kinderen, aantal kinderdagverblijven binnen 5 kilometer, aantal huisartsen binnen 3 kilometer enzovoorts. Daarnaast zijn er data over vervoer, zoals het aantal auto’s per huishouden, de afstand tot het dichtstbijzijnde treinstation, en de afstand tot een oprit.

Gezien de hoeveelheid en complexiteit van open data toont de Smart City App de data in verschillende categorieën: Stad in Cijfers, Stad Actueel en Stad in Beeld.

Stad Actueel
Stad Actueel behandelt onderwerpen als treinvertragingen, energieverbruik, neerslag, 112-meldingen, Twitterberichten en actuele waterhoogtes. Dagelijks gebruikt de Nederlander 120 liter water tijdens het douchen, het doorspoelen van het toilet, of de was draaien. Slimmer omgaan met water is dan ook heel belangrijk. Inzicht in waterstanden, energieverbruik en neerslag levert daaraan een belangrijke bijdrage. Informatiebronnen kunnen elkaar ook beïnvloeden. Treinvertragingen zie je bijvoorbeeld terug in het sentiment op Twitter.

Stad in Beeld
Stad in Beeld toont geografische data. Veel open data hebben een geografische component, en kunnen direct inzichtelijk gemaakt worden door deze op de kaart te tonen. Een greep uit de lijst kaartlagen: energieverbruik, windmolens, koopsomwaarde, BAG-panden, terrein, woninginbraken, natuurgebieden, wegvakken, risicovolle objecten… Van groot belang voor Nederlandse gemeenten zijn alle watergerelateerde data. Via kaartlagen is veel informatie te vinden over onder andere waterhoogtes, waterwegen, kunstwerken, havens, bruggen, tunnels, dijken, oevers en bodemgebruik.

De Smart City App is in een aantal projecten reeds toegepast, onder andere voor Noord-Holland Slimmer, de gemeenten Haarlem, Utrecht, Alphen aan den Rijn en het Multi Water Werken-project van Rijkswaterstaat.

Platform Robin
De Smart City App is ontwikkeld op basis van het Open Data Platform Robin. Robin is technologie gebaseerd op open data, open standaarden en open source. Het combineert de volgende bronnen van de open data: CBS, Rijkswaterstaat, PDOK, ministerie van I&W, Geonovum en Kadaster. Het Open Data Platform Robin is ook de basis van de diverse bomenspotter-apps. In het kader van het Linked Open Data-project van het Kadaster zijn per gemeente ook linkedopendata-links toegevoegd.

Gebruiksvriendelijk
De Smart City App is in een aantal projecten reeds toegepast, onder andere voor NoordHolland Slimmer, de gemeenten Haarlem, Utrecht, Alphen aan den Rijn en het Multi Water Werken-project van Rijkswaterstaat. De tool ontvangt, sinds de lancering ruim drie jaar geleden, dagelijks 10.000 bezoekers via de site en de app. Ambitie van de Smart City App is om relevante data en geodata van alle gemeenten, provincies en waterschappen op een aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke wijze aan te bieden.

Veel open data hebben een geografische component, en kunnen direct inzichtelijk gemaakt worden door deze op de kaart te tonen. Een greep uit de lijst kaartlagen: energieverbruik, windmolens, koopsomwaarde, BAG-panden, terrein, woninginbraken, natuurgebieden, wegvakken, risicovolle objecten…

De Smart City App is te downloaden in een van de app-stores.

Website Smart City App

Website 2coolmonkeys

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top