Smart Cities zijn de toekomst voor Cyclomedia

Smart Cities zijn de toekomst voor Cyclomedia

Cyclomedia ontwikkelt zich van inwinning naar analyse

Cyclomedia is bekend van het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van Mobile Mapping-systemen, waarmee het met een combinatie van sensoren dichte stedelijke gebieden in kaart brengt in Europa en Noord-Amerika. Buitenstaanders zullen het bedrijf dan ook vooral identificeren met panoramafoto’s. Daar zou echter wel eens verandering in kunnen komen, want alhoewel de panoramafoto’s een belangrijk basisingrediënt blijven, is de onderneming zich daarnaast meer gaan richten op dataverwerking en analyse. BIGnieuws sprak hierover met Joeri Keijzers, global product strategy director bij Cyclomedia. 

Door Lambert-Jan Koops

Als de privacy van gegevens kan worden gewaarborgd, is er geen enkele reden om niet in te zetten op Smart Cities.

“De meeste mensen zullen ons kennen van de plaatjes, de panoramafoto’s die met name gebruikt worden bij registratie-achtige processen, zoals bijvoorbeeld het herbepalen van de WOZ-waarde van panden. De inzet van die foto’s is heel nuttig gebleken, want het scheelt gemeenten enorm veel tijd als een beoordeling niet meer hoeft te worden gedaan door het pand fysiek te bezoeken. Dit was dan ook de eerste toepassing van onze foto’s en tegenwoordig werken heel veel overheden op deze manier voor het bijhouden van registraties. Doordat we tegenwoordig Artificial Intelligence inzetten voor de analyse, kan het analyseren van data bovendien allemaal nog veel sneller dan voorheen. Dit sluit goed aan bij de wens van Cyclomedia’s klanten om de technologie in te zetten ter ondersteuning van de operatie van haar klanten.”

Hoeveelheid data
Ingegeven door ontwikkelingen als verregaande verstedelijking en de reeds in gang gezette vergrijzing, moeten organisaties steeds meer datagedreven werken, heeft Keijzers gemerkt. Dit vraagt om een andere aanpak en visie waardoor deze organisaties voor nieuwe uitdagingen komen te staan.

Om te beginnen is de hoeveelheid data die wordt ingewonnen voor operationele werkzaamheden vele malen groter dan de hoeveelheid die nodig was voor registratiedoeleinden. “Die hoeveelheid data vraagt niet alleen om een andere manier van opslaan, maar vereist ook een geautomatiseerde verwerking. Met name de analyse van de data moet daarbij automatisch plaatsvinden, want alleen dan kan het snel en nauwkeurig gebeuren. De afgelopen tien jaar heeft Cyclomedia dan ook veel tijd en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van een Smart City-platform dat alle relevante data kan verwerken, inclusief gegevens van andere marktpartijen, zoals foto’s die met een ander type camera zijn gemaakt. Daarnaast hebben we ook de voorkant (het data ophalen) van ons ecosysteem open gemaakt, zodat we ook met derden kunnen samenwerken op het gebied van analyses. Een goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling die we samen hebben ingezet met onze partner Arcadis voor het ontwikkelen van software voor automatische schadedetectie van wegen.”

Visualisatie en analyse
Cyclomedia is dus voorbereid op een wereld waarin organisaties nog veel meer data zullen verzamelen en ook meer analyses zullen uitvoeren. Om te kunnen investeren in de ontwikkeling van diensten en software nam het bedrijf in 2019 nog het in de VS gevestigde bedrijf Floating Point FX over, een onderneming die gespecialiseerd is in platforms-as-a-service voor datavisualisatie en analyse. “Floating Point FX is inmiddels volledig geïntegreerd binnen Cyclomedia en de kennis van het bedrijf wordt dan ook al volop ingezet bij onze data-analyse-oplossingen”, vertelt Keijzers. Wij zetten daarbij sterk in op AI en Machine Learning. Het is duidelijk dat daarmee data op een snelle wijze correct kunnen worden geïnterpreteerd als daarvoor de juiste algoritmes worden gebruikt en dat is dan ook iets waar we heel veel tijd en moeite in steken. De AI-tools die we ontwikkelen kunnen op die manier een bijdrage leveren aan een homogeen en transparant belastingbeleid, het implementeren van mobiliteitsplannen en het beheren van de infrastructuur met een maximale beschikbaarheidsscore.”

AI en privacy
Met het grootschalige gebruik van data en de inzet van AI ontstaan er automatisch vragen over de manier waarop de privacy van inwoners wordt gewaarborgd. Keijzers merkt daarom op dat bij de opzet van Smart City-systemen drie zaken van groot belang zijn: het systeem moet betrouwbaar zijn, goed beveiligd en een bijzonder algemeen nut dienen. “Als er aan die zaken wordt voldaan, vinden veel stedelijke bewoners de inzet van AI wel acceptabel. Daarnaast kunnen we natuurlijk ook op verzoek van onze klanten extra stappen nemen om de anonimiteit van data verder te garanderen.”

Als de privacy van gegevens kan worden gewaarborgd, is er geen enkele reden om niet in te zetten op Smart Cities, denkt Keijzers, die ervan overtuigd is dat Smart Cities de toekomst hebben. “De complexiteit van de huidige samenleving en de bijbehorende processen is enorm toegenomen. Neem bijvoorbeeld de afweging of een gemeente auto-ruimte en parkeerplekken moet inleveren voor fietspaden. Dat klinkt heel eenvoudig, maar wie daar de beste beslissing wil nemen, moet eerst de basissituatie goed in kaart hebben gebracht en alle data over de relevante verkeersstromen hebben verzameld. Alleen dan zijn de verschillende opties te simuleren en is het mogelijk om de beste keuze te maken.”
De complexiteit van de moderne stad komt volgens Keijzers ook tot uiting in het feit dat een Smart City niet stopt bij de assets van de stad zelf: ook de informatie en processen van netwerkbeheerders, telecombedrijven en grote ingenieurs- en planbureaus zijn relevant voor de stedelijke context. “Uiteindelijk geldt dat hoe breder een dergelijk systeem wordt opgezet, hoe nuttiger het wordt. Er zijn inmiddels ook al verschillende steden die goede resultaten hebben geboekt met hun Smart City-opzet. Bijvoorbeeld Parijs, waar het stadsbestuur data gebruikt om helder en snel te communiceren met bewoners en de beschikbare gegevens analyseert om zo plannen te kunnen maken voor het beheersbaar houden van de stad.”

Focus van R&D
“De Cyclomedia-auto zal nog steeds te zien blijven, omdat het belangrijk blijft om data in te winnen; voor goede analyses is het immers noodzakelijk om van start te gaan met correcte brongegevens. De focus van onze R&D ligt echter op het ontwikkelen van algoritmes en AI-tools, omdat daar heel veel winst te behalen valt”, sluit Keijzers af.

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top