Smart cities als de toekomst van het stadsbeheer

Smart cities als de toekomst van het stadsbeheer

Bentley Systems zet in op ondersteuning slimme steden

Smart cities: steden die perfect te beheren zijn omdat de digitale tweelingen van die steden niet alleen alle ontwerpinformatie bevatten van objecten en systemen in de betreffende stad, maar ook nog eens live gevoed worden met relevante data over de processen die er plaatsvinden. Nog niet zo lang geleden leek dit een onhaalbaar ideaalbeeld, maar met de huidige ontwikkelingen op zowel hard- als softwaregebied is de slimme stad al binnen handbereik. BIGnieuws sprak met vertegenwoordigers van Bentley Systems over deze ontwikkelingen en de rol die het bedrijf daarbij voor zichzelf ziet.

Door Lambert-Jan Koops

“Als Bentley Systems hebben we een lange geschiedenis op het gebied van engineering, waarbij we onder andere veel hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van het ecosysteem van ontwerpers, zodat ook veel stedelijke infrastructuur is gemaakt met behulp van onze software”, zo stelt Ton de Vries, senior director business development bij Bentley Systems. “Veel stedelijke bestuurders waren daar echter niet van op de hoogte, vandaar dat we dat wat meer hebben benadrukt de laatste tijd. Dat heeft geholpen, want het gebeurt steeds vaker dat onze software ook wordt ingezet voor operationele zaken binnen steden.” Als voorbeeld van een operationele taak waarbij de systemen van Bentley kunnen worden ingezet, noemt De Vries waterbeheer. Daarbij stelt hij echter wel dat dit eigenlijk niet als losse taak mag worden gezien omdat waterbeheer niet alleen over water gaat, maar ook weer gekoppeld is met andere systemen. “Een stadsbestuur dat voorbereid wil zijn op extreme neerslag, moet niet alleen weten wat de capaciteit is van het riool en wat de huidige stand van zaken is in dat riool, maar moet ook weten bij welk waterniveau essentiële infrastructuur, zoals bijvoorbeeld onderdelen van de elektriciteitsvoorziening, overstroomt, zodat daar maatregelen op te nemen zijn. Het is het samenvoegen van alle relevante infrastructuurinformatie wat een smart city intelligenter maakt.”

Voordelen
Alan Kiraly, senior vicepresident asset performance bij Bentley Systems, haakt aan bij het punt van zijn collega dat het bundelen van informatie zo nuttig is. “Het uitwisselen van data tussen alle overheidsdiensten is zo nuttig dat er eigenlijk geen reden is om dat niet te willen. Natuurlijk moet de veiligheid niet in het geding komen, maar de voordelen zijn zo groot dat het eigenlijk een must is.
Als we bijvoorbeeld kijken naar Helsinki, dan zien we dat bijna alle smartcity-initiatieven die de city gepland heeft, kunnen profiteren van de digitale city twin die Helsinki recent heeft gecreëerd met behulp van een Reality Model. Helsinki stelt deze informatie niet alleen intern aan de verschillende afdelingen beschikbaar, maar promoot ook het externe gebruik ervan.”
Kiraly vervolgt: “Het vergt een duidelijke visie van de city, maar ook de bevolking zelf steunt het idee, omdat er een groot sociaal belang gediend wordt met een smart city. Een stad wordt er immers veiliger, schoner en leefbaarder van en wie wil dat nu niet? We zien in andere steden dan ook dat het initiatief voor een smart city ook echt door de bevolking wordt gedragen. Wat dat betreft is er wereldwijd echt een trend gaande voor de acceptatie van dit principe.”

Voor smart urban ontwikkeling gebruikt de stad Helsinki OpenCities Planner voor het visualiseren van de digitale twin van de complete stad.


Energietransitie

De bereidheid van zowel inwoners als bestuurders om smart cities te omarmen, biedt de mogelijkheid om complexe zaken aan te pakken, zo meent De Vries, die daarbij meteen een concreet voorbeeld weet te noemen. “Met een smart city is goed energiemanagement mogelijk, een belangrijk aspect van het stadsbeheer met het oog op de energietransitie. De CO2-reductie staat weliswaar overal ter wereld hoog op de agenda van zowel bestuurders als burgers, maar is nog niet zo makkelijk uit te voeren omdat daarbij rekening moet worden gehouden met heel veel verschillende aspecten. Voor Nederlandse steden geldt bijvoorbeeld dat het gasverbruik moet worden afgebouwd en in plaats daarvan veel energie opgewekt moet worden met behulp van – bijvoorbeeld − zonnepanelen. Dat is op zich prima mogelijk, maar vergt vaak wel een forse aanpassing van de infrastructuur. Er is meer nodig dan alleen maar de plaatsing van wat extra panelen. Zo moet bijvoorbeeld ook worden nagedacht over het onderliggende elektriciteitsnetwerk en de manier waarop er gebouwd wordt in een stad. Bij een smart city is het mogelijk om de overstap van gas naar zonne-energie voor te bereiden door het aanpassingstraject te simuleren. Op basis van die simulatie is een globale planning te maken van de werkzaamheden. Deze planning wordt vervolgens gebruikt als input voor engineeringprojecten, en informatie uit die projecten kan weer de basis vormen voor de optimalisatie van het constructieproces. De overgang zal zo sneller en effectiever kunnen verlopen, wat het bestuur minder hoofdbrekens kost en de burgers minder overlast oplevert.”

Eigen ontwikkeling
De ontwikkeling van smart cities is mogelijk dankzij verschillende technologische ontwikkelingen: IoT, en cloud computing zijn daar voorbeelden van. De Vries voegt daar ook het eigen werk van Bentley Systems aan toe: “Uiteraard dragen we als software-ontwikkelaar ook ons steentje bij op dit gebied, waarbij we met name veel aandacht besteden aan uitwisselingsmogelijkheden. We zijn ons er zeer van bewust dat we niet de enigen zijn die tools leveren voor smart cities. Niet alleen zijn er andere grote softwareleveranciers, er zijn in elke stad ook veel lokale partijen die data of kennis kunnen leveren voor de smart city. Die zijn beide goed uit te wisselen met de iModel.js-bibliotheek, het door Bentley Systems ontwikkelde opensource-initiatief om digital twins van infrastructuur beter toegankelijk te maken voor visualisaties en analyses door derde partijen.” Dat Bentley Systems de ontwikkeling van smart cities een belangrijk thema vindt, is niet alleen af te leiden uit de investering in eigen ontwikkelingen, maar ook uit de overnames die het bedrijf doet. Met de recente acquisitie van Agency9 is bijvoorbeeld ook technologie binnengehaald die belangrijk is voor smart cities, zo legt De Vries uit. “Agency9 is een Zweeds bedrijf dat is gespecialiseerd in cloudgebaseerde services voor digitale tweelingen van complete steden. In Zweden voorzien ze al de helft van de grotere steden van digital twin cloud services voor stadsplanning en de daarbij behorende webgebaseerde 3D-visualisaties en we denken dat we deze services ook goed kunnen inzetten voor andere smart cities.”

OpenCities Planner geeft een mix weer van een 3D reality mesh, CityGML-gebouwen en geïmporteerde CAD-gebouwen van Helsinki voor de smart urban ontwikkeling van de stad.


iModel.js
iModel.js is de hoeksteen van de aangekondigde iTwin Services van Bentley, die iModelHub, reality modeling en web-enabling softwaretechnologieën combineren binnen een zogenaamd connected data environment CDE voor de engineering van infrastructuur. iModelHub beheert daarbij een iModel als een gedistribueerde database met een intrinsiek wijzigingenlogboek, voor de synchronisatie, verantwoording en toegankelijkheid van alle digitale componenten, dat de ruggengraat vormt van de digital twin.
De iModel.js library is een collectie JavaScript-pakketten gebaseerd op open standaarden voor cloud- en webontwikkeling. De bibliotheek is geschreven in TypeScript en ondersteunt open technologieën zoals SQLite, Node.js, NPM, WebGL, Electron, Docker, Kubernetes en natuurlijk HTML5 en CSS. Dezelfde codebase kan cloud services en applicaties voor web, mobiel en desktop opleveren. De broncode wordt gehost op GitHub en wordt verspreid onder de MIT-licentie.

Geospatial World Forum – Amsterdam, 2-4 April 2019
Tijdens het Geospatial World Forum spreekt Ted Lamboo, senior vice president strategic channel bij Bentley Systems, in de parallelsessie over Smart Cities: Integrating City Intelligence for Improved Operation. In dezelfde sessie spreekt ook Ari Nurkkala van de Finse stad Raahe en Thai Boon Khai van Singapore Land Authority.
https://geospatialworldforum.org

“Digitalisering is een belangrijke methode om de plannen van slimme steden te verwezenlijken en vereist een infrastructuurinformatieplatform dat mensen, processen en technologie met elkaar verbindt”, stelt Ton de Vries. “Met een digitale stadstweeling kunnen steden informatie op het juiste moment beschikbaar stellen aan de juiste mensen in een boeiende en bruikbare omgeving die schaalbaar is en geschikt voor dit doel. Bentley´s OpenCities Connected Data Environment voegt CAD, GIS, BIM, CityGML en andere legacy-gegevens samen in een digitale tweeling. Deze is in te zetten voor het plannen, ontwerpen, bouwen en exploiteren van een stadsinfrastructuur en dient als basis voor uiteenlopende gebruiksmogelijkheden in slimme steden.”

Website Bentley Systems
Website Agency9

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top