Simulatietool SimSmartMobility voor testen mobiliteitsdiensten

Simulatietool SimSmartMobility voor testen mobiliteitsdiensten

TNO, TU Delft en het programma Connecting Mobility (ministerie van Infrastructuur en Milieu) gaan een open platform en simulatietool voor Smart Mobility ontwikkelen, genaamd SimSmartMobility.

Hiermee wordt het mogelijk om snel inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de impact van deze diensten op bereikbaarheid of verkeersveiligheid in een bepaalde stad of regio. Eind 2016 wordt een eerste prototype van de simulatietool SimSmartMobility opgeleverd. Op 11 augustus is daarvoor een intentieverklaring ondertekend.

ICT en verkeer

In het verkeer komt steeds meer informatie beschikbaar en wordt ook steeds meer informatie gebruikt in de vorm van mobiliteitsdiensten, zoals een parkeer app of een snelheidsadviesdienst. Smart Mobility is het inzetten van informatie- en communicatietechnologie voor innovatieve mobiliteitsoplossingen, met als doel om de bereikbaarheid, veiligheid en de leefbaarheid te verbeteren. Smart Mobility gaat over zowel de zelfrijdende auto, deelauto’s, of bijvoorbeeld nieuwe OV oplossingen en informatisering van de auto. Op basis van het verzamelen, verwerken en uitwisselen van informatie worden zowel het voertuig als systemen langs de kant van de weg (verkeerslicht, verkeersinformatiesysteem) ‘slimmer’ gemaakt. Ook worden op basis van deze informatie mobiliteitsdiensten ontwikkeld, die gebruikers via hun auto of met een smartphone gebruiken. De SimSmartMobility simulatietool moet al in een vroeg stadium van de ontwikkeling inzicht geven in de potentie van Smart Mobility-diensten. Leo Kusters, managing director Leefomgeving bij TNO geeft in een uitgestuurd persbericht aan: “Met behulp van simulatie kan bijvoorbeeld het aantal mensen dat een dienst gebruikt, het percentage gebruikers dat de adviezen opvolgt, of de configuratie van een dienst worden gevarieerd. Hierdoor kan het effect van deze variaties op het verkeer worden berekend.” Hans van Lint, TU Delft hoogleraar verkeerssimulatie en dataverwerking wordt in hetzelfde bericht geciteerd: “Het unieke van SimSmartMobility is dat het gefundeerd is op wetenschappelijk onderzoek naar rij- en reisgedrag. Er is nog heel veel te ontdekken als het gaat om de effecten van Smart Mobility en die nieuwe kennis gaat nu automatisch landen in een stuk gereedschap dat zowel wegbeheerders als de industrie kan inzetten. Dat is een fantastische stap voorwaarts en uniek in de wereld.” Marja van Strien (Connecting Mobility): “Via het open platform wordt het mogelijk steeds betere inzichten te krijgen in de effecten van Smart Mobility op bijvoorbeeld CO2 uitstoot, verkeersveiligheid of de bereikbaarheid. Dit helpt bestuurders en beleidsmakers bij overheden om goed onderbouwde beleids- of investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Denk aan de keuzes voor Smart Mobility diensten en/of andere maatregelen, op welke locaties deze het beste kunnen worden ingezet en wat potentiële scenario’s zijn.”

SimSmartMobility

Inzicht in effecten

Het is de bedoeling dat marktpartijen, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk de tools en kennis ontwikkelen en ontsluiten om inzicht te geven en te krijgen in de effecten van Smart Mobility. De komende periode wordt daarom actief de samenwerking gezocht: het is nadrukkelijk de bedoeling dat steeds meer partijen aansluiten. Om doorontwikkeling mogelijk te maken, hebben TNO, TU Delft en Connecting Mobility de intentie om een samenwerking aan te gaan tot in ieder geval 2019. Deze samenwerking moet leiden tot een open ontwikkeling met  toegang voor alle belanghebbenden. De eerste demonstraties worden gegeven in De Innovatiecentrale. Het Innovatielab is onderdeel van De Innovatiecentrale en is de ‘kraamkamer’ van de Smart Mobility, waar medewerkers van overheden, marktpartijen en kennisinstellingen gezamenlijke kunnen innoveren, experimenteren, inspireren en leren. Met de samenwerking en de ontwikkeling van de tool willen TNO, TUDelft en Connecting Mobility een bijdrage leveren aan versnelling van de ontwikkelingen van Smart Mobility-diensten op nationaal en internationaal niveau. Ook beogen zij de positie van Nederland als koploper in deze ontwikkelingen te versterken. Niet alleen overheden kunnen profiteren van de ontwikkeling van de tool, ook biedt de ontwikkeling een kans voor Nederlandse marktpartijen en kennisinstellingen om hun kennis op dit gebied internationaal op de kaart te zetten.

Website Connecting Mobility (ministerie van IenM)
Website TU Delft
Website TNO

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top