SBRCURnet, STABU en ISSO zetten samenwerking hoog op agenda

SBRCURnet, STABU en ISSO zetten samenwerking hoog op agenda

De Bouwagenda moet van de bouw een echte topsector gaan maken. De ambities zijn hoog en er moet veel gebeuren. Bernard Wientjes is eind 2016 benoemd tot de leider van de nieuwe taskforce. De voorgenomen samenwerking tussen SBRCURnet, STABU en ISSO juicht hij dan ook van harte toe.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van SBRCURnet op 26 januari hebben de drie kennisinstellingen de intentie uitgesproken om samen te werken. Het eerste onderwerp waarin zij gezamenlijk de tanden zetten is ‘Kwaliteitsborging in de bouw’.

De bouwsector wordt gemarkeerd door versnippering, waardoor kennis niet gedeeld wordt. Marc Verhage, directeur STABU, zegt daarover: “Organisaties starten met verschillende initiatieven, waarbij soms uit het oog wordt verloren dat er een overlap is met producten van andere instituten. Samen met SBRCURnet en ISSO heeft STABU de stap genomen om gezamenlijk op te trekken en gebruik te maken van elkaars expertise.”

V.l.n.r. Bernard Wientjes (taskforce Bouw), Marc Verhage (STABU), Jeannette Baljeu (SBRCURnet) en Rob van Bergen (ISSO).
V.l.n.r. Bernard Wientjes (taskforce Bouw), Marc Verhage (STABU), Jeannette Baljeu (SBRCURnet) en Rob van Bergen (ISSO).

De Bouwagenda zal voor de verkiezingen op 15 maart 2017 afgesteld moeten zijn.

Website SBRCURnet
Website STABU
Website ISSO

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top