Samensmelting Enexis en Endinet op schema

Samensmelting Enexis en Endinet op schema

De integratie van Endinet (Eindhoven en omgeving) binnen de Enexis-organisatie verloopt voorspoedig.

De integratie volgt uit de eerdere uitruil van energienetwerken langs provinciale grenzen tussen Alliander en Enexis. Bijna 90 procent van alle 241 Endinet-medewerkers heeft binnen of buiten Enexis werk gevonden. Het streven is dat de overige medewerkers dit jaar nog een passende plek gaan vinden. Daarnaast is er veel aandacht voor de ICT-operatie die met de integratie gepaard gaat. Enexis ligt op koers voor volledige integratie per 1 januari 2017. Door de samensmelting stijgt het aantal klantaansluitingen van Enexis naar ruim 5 miljoen. De ontvlechting van het netwerk in Friesland en de Noordoostpolder uit Enexis is afgerond.

Veiligheid

Peter Vermaat, CEO  van Enexis zegt: “Het eerste halfjaar van 2016 stond voor een belangrijk deel in het teken van de integratie van Endinet. De integratie verloopt voorspoedig en 210 collega’s hebben een nieuwe arbeidsplek gevonden, binnen of buiten Enexis. Voor de overige medewerkers wordt naar verwachting ook een passende oplossing gevonden. De focus in het eerste halfjaar van 2016 lag verder op de veiligheid van onze medewerkers. Ons veiligheidsbeleid is, met een forse verlaging van het aantal ongevallen sinds 2014, tot op heden succesvol. We blijven echter onverminderd inzetten op het verder verbeteren van het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers. In 2016 hebben we ruim EUR 700 miljoen begroot voor onderhoud, vervanging en vernieuwing van onze netten. Daarbij is de betrouwbaarheid van onze energienetten ook in het eerste halfjaar van 2016 op een hoog niveau gebleven. De uitvalduur blijft ruim onder het meerjaren gemiddelde, al is er sprake van een stijging ten opzichte van de historisch lage uitvalduur in 2015. Wat verder in het oog springt, is dat het aantal aangeboden slimme meters met ruim 228.000 nagenoeg is verdubbeld ten opzichte van de eerste helft van 2015. Een forse versnelling waarbij niet is ingeboet op klanttevredenheid. Ook zijn we verder gegaan met het aanjagen van energiebesparing in ons verzorgingsgebied. Zo zijn wij, samen met marktpartijen, een campagne gestart die tot doel heeft het gebruik van de slimme meter te intensiveren. Verder is de gemiddelde CO2-uitstoot per medewerker afgenomen. Een bemoedigende start richting ons doel, namelijk een halvering van de uitstoot in 2020.”

Website Enexis

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top